Skip to main content

​Det går bättre och bättre för Malmö City!

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2017 11:29 CEST

Södertull, Malmö City

Mellan 2015-2016 ökade omsättningen i Malmö City med 2,9 procent. Det visar rapporten Cityklimatet som WSP har gjort på uppdrag av Fastighetsägarna.

Tillväxten är jämnt fördelad mellan de olika branscherna som finns i city. Dagligvaruhandeln ökade med 3,2 procent, sällanköpsvaruhandeln med 2,4 procent, hotell- och restaurangnäringen med 2,9 procent och annan service, till exempel hud- skönhets- och hårvård, med 3,8 procent.

"Det är bra att Malmö centrum visar så positiva siffror. Stadskärnan har haft tuff konkurrens från de externa handelsplatserna och numera även från e-handeln. Men genom en strukturomvandling de senaste åren ser vi en återhämtning och att antalet butiker och verksamheter i centrum ökar", säger Anna Wiking, näringspolitisk chef, Fastighetsägarna Syd.

Strukturomvandlingen har inneburit att antalet dagligvarubutiker, kaféer och restauranger och annan serviceverksamhet som hud- och skönhetsalonger blivit allt fler. I Malmö City har antalet verksamheter ökat från 1294 till 1426 mellan åren 2012 till 2016.

"Stadskärnan har blivit vårt nya vardagsrum där vi allt mer träffas för att umgås och för att få upplevelser. Men en levande stadskärna är också betydelsefull för stadens tillväxt och attraktivitet. Därför är det viktigt att stadens intressenter fortsätter att utveckla nya handelsytor och lockar nyetableringar till sig, och även samverkar för att förtäta staden i centrumnära lägen så att köpkraften ökar", säger Anna Wiking.

"Det har skett många positiva förändringar i Malmö city och det är glädjande att få ett kvitto på att förändringarna har generat en tillväxt. Vi hoppas att vårt nya kompetensutvecklingsprojekt, CityAkademin, kommer att bidra till en hållbar utveckling även på sikt. Europeiska Socialfonden har bidragit med 9 miljoner kronor till vårt projekt, där vi ska höja kunskapen och medvetandet kring digitaliseringen inom handeln och hur verksamheterna kan utvecklas för att vara konkurrenskraftiga", säger Pia Sandin, VD, Malmö Citysamverkan.

Nationella trender i Cityklimatet

  • Omsättningen fortsätter att öka i våra svenska stadskärnor. Positiv ökning i 43 av de 52 stadskärnor som ingår i rapporten.
  • Ökningen ligger mest inom dagligvaruhandel och inom kafé- och restaurangnäringen, men även sällanköpsvaruhandeln hade ett starkt år 2016.
  • Antalet verksamheter i stadskärnorna blir allt fler. Främst är det antalet dagligvarubutiker, kaféer och restauranger och annan serviceverksamhet som ökar i antal.
  • De stadskärnor som har störst närmarknad, det vill säga många arbetande och boende inom en radie av en kilometer, har haft den starkaste tillväxten de senaste fem åren.


Vill du veta mer, kontakta
Anna Wiking, näringspolitisk chef, Fastighetsägarna SydTelefon: 0709-55 31 32
E-post: anna.wiking@fastighetsagarna.se

Malmö Citysamverkan AB är ett samarbetsföretag och våra ägare är Malmö Stad, 35 fastighetsägare samt 400 butiker och restauranger. Tillsammans arbetar vi för att skapa och bibehålla en attraktiv och levande stadskärna. I Malmö Citysamverkan finns kunskap, kontakter, kreativitet, kraft att förändra, utveckla och påverka stadens kärna.