Skip to main content

Restarter – Jordfelsbrytare med motion och återstart

Pressmeddelande   •   Aug 02, 2012 09:18 CEST

Glöm att motionera jordfelsbrytaren!

Om en jordfelsbrytare ligger i tilläge för länge kan brytarmekanismen bli trög.  Det kan medföra att jordfelsbrytaren inte löser ut vid ett fel. ReStart Autotest- enheterna utför periodiskt ett test av sin egen funktion utan att strömmen i anläggningen bryts.

Glöm onödiga strömavbrott

Jordfelsbrytare kan lösa ut även p.g.a. temporära felorsaker som inte har orsakats av ett direkt jord- eller apparatfel i anläggningen.

ReStart Autotest enheten känner automatiskt av om allt är normalt i anläggningen, om frånslaget skett beroende på ett temporärt fenomen, och att inget permanent fel finns närvarande i anläggningen återstartas jordfelsbrytaren automatiskt

Din leverantör av Automations och Installationsprodukter.

Malthe Winje Automation AB marknadsför automations- och installationsprodukter på den svenska marknaden. Vår roll är att ge dig vårt kunnande inom produktområden och en god service och support på alla våra produkter. Denna kombination av kvalitet och support gör dig som kund/partner konkurrenskraftig på en marknad med höga kundkrav. Vi har valt våra produkter med omsorg både vad gäller kvalitet och pris.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy