Skip to main content

Kvotering av bolagsstyrelser – Fake News?

Nyhet   •   Mar 07, 2017 16:31 CET

Ett mer jämställt företag gör affärsmässigt bättre ifrån sig.

Med jämna mellanrum så dyker diskussionen upp huruvida man bör lagstifta om antalet kvinnor i bolagsstyrelser. Målet skulle vara att få minst 40% kvinnor senast år 2019. Men finns det verkligen ett behov att lagstifta i frågan? Eller är det bara Fake News?

Jämställt ledarskap ger affärsvärde

Det borde inte ens finnas en debatt huruvida ett företag bör ha ett mer jämställt ledarskap eller inte. Svaret är enkelt; Ett företag med ett mer jämställt ledarskap gör affärsmässigt bättre ifrån sig än ett företag med mindre jämställt ledarskap [1]. Jämställt ledarskap stödjer affären. Jämställt ledarskap ger tillväxt till bolaget. Jämställt ledarskap ger helt enkelt bättre bolag. Baserat på denna fakta så borde alla företag per automatik arbeta för att uppnå jämställt ledarskap - i alla led. För allt annat innebär att man skapar begränsat värde för ägarna.

Bör fokus ligga på bolagsstyrelsen?

Bolagsstyrelsen är självklart alltid viktig för företaget. Däremot så bör fokus för att uppnå jämställt ledarskap primärt ligga på de operativa ledningsgrupperna. För det är de som sätter mål och styr den dagliga verksamheten; Det är deras arbete och direktiv som ger direkta signaler i verksamheten och vidare ut i kund och leverantörsled; Det är deras ledarskap som blir förebilder ute i verksamheten. Om man önskar att ett företag uppnår de dokumenterade effekter som man vet att mångfald och jämställdhet kan ge, då bör man definitivt börja med ledningsgrupperna, inte med bolagsstyrelsen. När det operativa ledarskapet är jämställt och representerar en bra mångfald, då brukar det dessutom bli enklare att besätta övriga positioner inom företaget och det går snabbare att få den hävstångseffekt som man kan uppnå genom mer jämställdhet och ökad mångfald.

Om drivkraften är att skapa social skillnad

Även om man önskar driva frågan från ett social perspektiv, så är det ändå bäst att fokusera på det operativa ledningsgrupperna snarare än bolagsstyrelserna. Dels för att det är det operativa arbetet som ger snabbare påverkan både inne i företaget och ute i samhället. Men dels för att det är kvantitativt få personer som sitter i bolagsstyrelser för svenska storbolag jämfört med operativa ledningsgrupper runt om i landet.

Fast, finns ändå inte behovet att fokusera på bolagsstyrelser?

Tittar man på fakta och statistik så är det uppenbart att näringslivet faktiskt verkar förstå affärsnyttan av att ha jämställda bolagsstyrelser. Sedan 2013 så har andelen kvinnor i bolagsstyrelser ökat med 8% och ligger idag på 31% (36% i de stora börsbolagen). Detta är att jämföra med antalet kvinnor i näringslivet som ligger på 34%. [2] Bedömningen är att man kommer att nå 40% kvinnor i börsbolagens bolagsstyrelser redan om 3 år. Så varför lagstifta om något som redan är på god väg att åtgärdas?

Inte längre ett val

Dessutom är det inte längre ett val att vara ett jämställt bolag eller inte. Sverige har haft en jämställdhetslagstiftning sedan 1979. Initialt så var lagstiftningen främst för att motverka konkret diskriminering i individuella fall. Under åren har den utvecklats tillsammans med övrig diskrimineringslagstiftning och sedan början av året (1 januari 2017) så är den nu ytterligare mer konkret. Numera är lagstiftningen mycket mer än bara förbud mot diskriminering. Den sträcker sig också längre än kravet på att diskriminering ska förebyggas på arbetsplatsen. Diskrimineringslagstiftningen i Sverige idag kräver att alla företag – små som stora - måste ta ansvar och arbeta med att generellt och strukturellt främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen. Men också i samhället! Detta krav ställs på alla företag oavsett storlek. Enda skillnaden är på hur man behöver dokumentera sitt arbete. Så det här med jämställdhet (och mångfald) har definitivt slutat att vara en papperstiger. Om man inte har gjort det tidigare, så är det nu definitivt dags att börja agera i frågan. För att arbeta med att uppnå jämställdhet är redan idag reglerat i lag.

Kvotering av bolagsstyrelser - Fake news?

Så, hur passar kvotering av bolagsstyrelser in i allt detta? Svaret är, Inte alls. Det finns ju redan en väl upparbetad lagstiftning för jämställdhet. Det finns ju till och med en alldeles egen statlig myndighet som arbetar enkom med detta. Dessutom så trädde ytterligare en ny lag i kraft den 1 december 2016, som kräver utökad rapportering för stora bolag avseende hållbarhet och mångfald. En av de punkter som man ska redovisa är just vilken mångfaldspolicy som tillämpas för bolagsstyrelsen avseende på bl a kön. Så borde inte detta vara gott nog? Varför ska man komma dragande med nya lagar och regler när det redan finns ett befintligt lagrum som reglerar detta? Det är svårt att bortse från faktumet att temat brukar dyka upp lagom till valår. Det verkar helt enkelt vara ett populistiskt tilltag. Är man seriös i frågan så borde man istället fundera på hur man kan bli bättre på att följa upp nuvarande lagstiftning. Ett första steg kan ju t ex vara att börja läsa den dokumentation som redan finns och som ska visa både nuvarande status och de aktiva åtgärder som företagen utför och planerar att utföra. Om man inte är nöjd, då kan man begära åtgärder enligt det lagrum som redan finns.

Så svaret är ja; Att prata om nödvändigheten att ta till kvotering för att uppnå jämställda bolagsstyrelser, det är definitivt Fake News.

----

[1] Källa: McKinsey & Company Diversity database

[2] Källa: Andra AP-fondens Kvinnoindex.Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy