Skip to main content

Världsglaukomveckan (grön starr)

Nyhet   •   Mar 12, 2017 05:35 CET

Grön starr är den näst största orsaken till blindhet

Idag, den 12 mars, markerar starten på Världsglaukomveckan. Det är ett internationellt samarbetsprojekt för att öka medvetenheten om glaukom (grön starr) och för att hjälpa till att utrota glaukom-blindhet genom att göra människor uppmärksamma av betydelsen att göra regelbundna ögonkontroller.

Vad är glaukom (grön starr)?

Glaukom är en sjukdom som orsakar irreversibel synförlust. Det är den näst vanligaste orsaken till blindhet efter gråstarr; Man förväntar att antal drabbade kommer att ha ökat till 76 miljoner människor år 2020. Det är en sjukdom som kan förebyggas eller stoppas, men den går inte att reversera. Därför är det viktigt med regelbundna ögonkontroller för att upptäcka den i tid.

Glaukom är en grupp av ögonsjukdomar som orsaker successiv skada på den optiska synnerven. Den orsakas ofta av instabilt eller ökat tryck i ögat, men kan även uppstå t ex som en komplikation av en annan synskada. Det finns fyra (4) olika former av glaukom:

  • Öppenvinkelglaukom
  • Trångvinkelglaukom
  • Lågtrycksglaukom
  • Neovaskulärt glaukom

Det finns också en akut form av glaukom (trångvinkelglaukom), som uppträder plötsligt och är förknippad med stark smärta. Smärtan beror på att det blir totalstopp i kammarvattenflödet, vilket gör att trycket i ögat blir mycket högt. Akut glaukom kan också bli stoppad och reverserad om den behandlas tillräckligt snabbt med rätt kombination av läkemedel och ögondroppar. Vid akut glaukom, så är tidsaspekten extra viktig och man bör söka läkare akut.

Hur upptäcks glaukom (grön starr)?

Glaukom visar inga symptom förrän efter den har börjat påverka din syn helt eller delvis. Den kan inte bli reverserad eller botad. Men om den upptäcks tidigt, så kan medicinering eller laserkirurgi bromsa dess framfart eller stoppa den helt. Personer över 60 år och personer med direkt närstående som har glaukom löper större risk för glaukom. De bör därför göra en fullständig ögonundersökning åtminstone en gång varje eller vartannat år.

Glaukom (grön starr) i Sverige

Enligt det svenska Glaukomförbundet så har uppskattningsvis ca 200.000 svenskar glaukom. Studier visar dock att hälften av dessa har sjukdomen utan att veta om det. I en ny undersökning genomförd bland svenska optiker, så fann man att hela 20 procent av dem som gjorde ögonundersökning hade ärftligt anlag för att utveckla glaukom utan att känna till det.

Glaukom är vanligast i högre åldrar. Ungefär 5 % av befolkningen över 70 år drabbas av glaukom.

Världsglaukomveckan

Världsglaukomveckan är en årlig återkommande internationell vecka med avsikt att bygga medvetenhet om glaukom och för att hjälpa till att utrota glaukom-blindhet genom att göra människor uppmärksamma av betydelsen att göra regelbundna ögonkontroller, som inkluderar den optiska nerven. Under 2017 så infaller denna veckan mellan den 12-18 mars. I Sverige så genomför glaukomförbundets regionala föreningar ett stort antal aktiviteter i samarbete med ögonmottagningar, ögonsjukhus, optiker med flera. Information om aktiviteter finns på respektive förenings sida.

SpotMi and synnedsättning

SpotMi och Mångfaldsakademien publicerar löpande information och artiklar om synnedsättning. Om du vill läsa mer, så finner du information här.

---------------------------

Källor:

- About glaucoma, The Glaucoma Foundation

- Global data on visual impairment 2010, World Health Organization

- Info om glaukom, Glaukomförbundet

- Svensk MeSH, Karolinksa Institutet

- What is Glaucoma, World Glaucoma Week

---------------------------

SpotMi

SpotMi är en ny digital app som snart kommer ut på marknaden. Den ger företag möjlighet att aktivt använda sig av sina värderingar och nuvarande mångfald i sin sälj och marknadsföring. Därmed så öppnar den äntligen upp möjligheten för personer att hitta de företag som matchar upp på deras krav på värderingar och likabehandling. Det hjälper även personer att hitta de företag som kan tillgodose deras specifika behov såsom språkkunskap eller tillgänglighet samt att den hjälper föräldrar att navigera sin vardag. SpotMi är företagens verktyg att enkelt kunna få affärsnytta av sina nuvarande värderingar och mångfaldskompetens. SpotMi är appen som kommer leda utvecklingen i dagens samhälle där ”annorlunda” trendar mot att bli det nya ”normala”.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.