Skip to main content

STT byter namn till Martinsons Entreprenad

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2009 09:55 CET

För drygt ett år sedan förvärvade Martinsonskoncernen STT Hallentreprenader, som är specialiserat på hallbyggen med limträstommar. Nu byter företaget namn till Martinsons Entreprenad, vilket ytterligare tydliggör att Martinsonskoncernen är en helhetsleverantör inom industriellt träbyggande – från produktion av stomsystem och byggelement till montage.

– Namnbytet stärker vår profil som ledande inom det industriella träbyggandet. Precis som Martinsons är tidigare STT välkända för tradition och kvalitet vilket gör att övergången känns helt naturlig, säger Lars Martinson, koncernchef hos Martinsons.

Genom åren har STT stått för många hallbyggen runt om i Sverige. Bland annat har man monterat fler än 100 ishallar, många lantbrukshallar och större byggnader som exempelvis Bergkvist-Insjöns såghus. Under vd Sören Glarins ledning har företaget blivit erkänt som en ledande aktör i montage av hallar med limträstommar.

– Just nu leder vi montaget av den svenska paviljongen till världsutställningen i Shanghai. Precis som övriga delar av Martinsonskoncernen verkar också vi på en internationell marknad.  Namnbytet ger ökad tydlighet till våra kunder och är därför är en viktig del av profileringen, säger Sören Glarin, vd, Martinsons Entreprenad.

Inom Martinsonskoncernen ryms nu fem affärsområden. Skog, Trä, Byggsystem, Träbroar och Entreprenad. Med projekt som flyttat fram positionerna för det industriella byggandet, senast parkeringshuset i kvarteret Ekorren i Skellefteå och Sveriges största innebandyhall i Varberg, har Martinsons en unik position på marknaden.

– De referensobjekt vi nu kan visa upp i form av broar, hallar och hus gör att beställare mer och mer får upp ögonen för trä som byggmaterial. De projekt som vi genomfört genom åren visar på träets styrka och funktion. Det är positivt, inte minst för klimatutvecklingen, avslutar Lars Martinson.

Mer information
Lars Martinson, koncernchef

Martinsons

Tel: 070–666 07 12

e-post: lars.martinson@martinsons.se

Sören Glarin, vd

Martinsons Entreprenad

Mobil 070-750 00 91

e-post: soren.glarin@martinsons.se

Som en av Sveriges ledande träförädlingsindustrier har Martinsons utvecklat produkter som har skapat ett ökande intresse för trä som byggnadsmaterial. Det handlar om allt ifrån sågade trävaror och limträ, till träbroar och byggsystem i trä för hallar och flerbostadshus. Genom att ta tillvara råvaran från de norrländska skogarnas kretslopp har Martinsons dessutom fått en viktig roll inom byggandet av det moderna, hållbara samhället. Som en naturlig del av framtiden.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera