Skip to main content

Maskrosbarns kampanj i Almedalen

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2013 09:00 CEST

Under årets Almedalsvecka är Maskrosbarn på plats och driver kampanjen Pimp My Soc.

Socialtjänstens arbete med barn och ungdomar behöver förändras enligt ungdomarna på Maskrosbarn. Under namnet ”Pimp My Soc” lanserar Maskrosbarn nu en kampanj med 10 konkreta förslag på hur socialtjänsten kan förbättras utifrån barns och ungdomars behov. 

- Vi träffar dagligen ungdomar som känner sig missuppfattade, inte tagna på allvar, inte lyssnade på, helt enkelt inte sedda. Dessa barn och ungdomar är en utsatt grupp och socialtjänstens insatser är ofta otillräckliga, säger Therese Eriksson, Maskrosbarns grundare. 

”Pimp My Soc” – 10 punkter för en förbättrad socialtjänst:

1. Ungdomsvänlig information om vad socialtjänsten gör och kan hjälpa till med samt vilka rättigheter ungdomar har.


2. Pimpa rummen, den fysiska besöksmiljön, så att ungdomar trivs.


3. Barnombud till varje ungdom som kommer i kontakt med socialtjänsten, en person som inte arbetar inom myndigheten utan enbart på uppdrag av barnet eller ungdomen.


4. Enskilda samtal med sin socialsekreterare.


5. Checklista för bästa möjliga bemötande. Arbeta för relation/trygghet/förtroende i mötet med ungdomen.


6. Information genom hela kontakten med socialtjänsten så att barnet/ungdomen kan vara aktivt delaktig i processen.


7. Insatser utifrån barnens behov – inte insatser som barnen ska passa in i.


8. Arbeta på barnens uppdrag. Deras subjektiva sanning är det du jobbar för.


9. Utvärdering av varje insats och kontakt som socialtjänsten gör för att ta reda på effekt. Insatserna ska utformas efter det som ger effekt


10. Uppföljning vid insats eller när ingen insats har satts in.

Som grund till de 10 förbättringsförslagen ligger studien ”Frågar man inget – får man inget veta”, i vilken 72 % av de tillfrågade ungdomarna upplever att vuxna professionella inte lyssnar på deras behov och rättigheter. Maskrosbarn anser att mycket går att förbättra och att ungdomarna har svaren. 

Maskrosbarn på Nyhetsmorgon om kampanjen:

http://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon?video_id=2385756

Maskrosbarn är en ideell och rikstäckande organisation som stödjer ungdomar som har föräldrar som missbrukar eller har en psykisk sjukdom. Verksamheten innefattar bl.a. läger, olika former av stöd, föreläsningar och olika tjänster för offentlig sektor. 

Följ oss på:

Facebook

Twitter

Bloggen