Skip to main content

Här är utbildningarna som betalar sig bäst

Nyhet   •   Apr 14, 2014 10:10 CEST

I morgon den 15 april är den sista anmälningsdagen för höstterminens utbildningar på svenska högskolor och universitet. Max Matthiessen har rankat vilka yrken som har högst genomsnittlig månadslön i relation till hur enkelt det är att komma in på utbildningen.

Inför sista anmälningsdagen till höstterminens utbildningar på svenska högskolor och universitet har Max Matthiessen har jämfört 30 olika utbildningar/yrken utifrån antagningspoäng och medellöner.

Rankingen utgår från relationen mellan antagningspoängen för höstterminen föregående år och medellönen enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) senaste uppgifter från 2012. Högst upp i rankingen finns de yrken som har högst genomsnittlig månadslön i relation till hur enkelt det är att komma in på utbildningen.

Matematikerna toppar lista. Det är det utbildningsprogram vars yrkesgrupp har den högsta genomsnittliga månadslönen i förhållande till antagningspoängen. Matematikerna hade 2012 en genomsnittlig månadslön på 56 500 kronor, vilket är den nästa högsta i undersökningen. Medelantagningspoängen till matematikerutbildningarna var relativt låg med ett gymnasiebetygssnitt på 14,10.

Tröskeln till matematikutbildningen var emellertid, i praktiken, lägre än vad antagningspoängen antyder. Då inte tillräcklig många sökte utbildningen var det ingen konkurrens om platserna. Med andra ord blev alla med behörighet som sökte utbildningarna antagna.

Vad gäller prästyrket, som hamnar på andra plats i rankingen, var situationen den samma som för matematikutbildningarna. Det vill säga att alla sökande kandidater blev antagna till utbildningen. Medelantagningspoängen för prästutbildningarna låg på 12,37, vilket är den lägsta i undersökningen. Den genomsnittliga månadslönen är 36 600 kronor enligt SCB:s uppgifter.

Läkarna har den högsta genomsnittliga månadslönen i undersökningen med 58 900 kronor. Läkarutbildningarna har dock den högsta medelintagningspoängen, vilket leder till en femte plats på rankingen. Av de sökande till läkar-, psykolog och veterinärutbildningarna är det endast fyra procent som blir antagna. Därefter är det juristutbildningen följt av arkitektutbildningen som det är svårast att komma in på.

Ekonomer och civilingenjörer har ett relativt högt löneläge. Vid de högst rankade lärosätena har ekonom- och civilingenjörsutbildningarna i flera fall lika hög eller högre antagningspoäng än för de yrken som har högst medelantagningspoäng.

Men spridningen i antagningspoäng är stor mellan de olika ekonom- och ingenjörsutbildningarna. Både yrkena har ett stort antal utbildningsplatser spridda på ett flertal lärosätten och program vilket sänker den genomsnittliga antagningspoängen.

Längst ned på listan hittar vi sjukgymnastikyrket. Sjukgymnastutbildningen är populär, hösten 2013 blev 241 personer antagna och 2 896 sattes på resevervplats. Antagningsgraden var alltså endast 8 procent. Hög antagningspoäng i kombination med en relativt låg genomsnittlig månadslön på 27 400 kr förklarar bottenplaceringen.

Max Matthiessens utbildningsranking april 2014:

 1. Matematiker
 2. Präst
 3. Kemist
 4. Systemvetare
 5. Läkare
 6. Statistiker
 7. Geolog
 8. Civilingenjör
 9. Biolog
 10. Ekonom
 11. Meteorolog
 12. Jurist
 13. Bibliotekarie
 14. Tandläkare
 15. Apotekare
 16. Lantmästare
 17. Receptarie
 18. Grundskolelärare
 19. Veterinär
 20. Gymnasielärare
 21. Biomedicinsk analytiker
 22. Röntgensjuksköterska
 23. Arkitekt
 24. Förskollärare
 25. Sjuksköterska
 26. Arbetsterapeut
 27. Psykolog
 28. Tandhygienist
 29. Logoped
 30. Sjukgymnast