Skip to main content

AMF årtiondets bästa livbolag och toppar Max Matthiessens ranking

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2010 10:13 CET

AMF har lyckats bäst av livbolagen med sin kapitalförvaltning under 00-talet och har även bäst möjligheter att leverera bra avkastning till sina kunder de närmaste åren.

AMF har under 2000-talet första årtionde lyckats bäst av livbolagen med sin kapitalförvaltning. Från 2000 till och med 2009 har 100 kronor växt till cirka 161, alltså 61 procent. Det motsvarar en genomsnittlig årlig avkastning om cirka 4,9 procent. Det kan jämföras med Stockholmsbörsen som under samma period steg med cirka 25 procent, inklusive utdelningar (brutto), eller 2,3 procent i genomsnitt per år.

Skandia Liv och SEB Trygg Liv Gamla följer närmast efter AMF med nästan 42 procent i avkastning.

I botten hamnar Handelsbanken Liv, SPP Liv, Nordea Liv & Pensions tjänstepensionsportfölj och SEB Trygg Liv Nya (Fondförsäkringsbolaget). Av dessa är det endast SPP:s produkt som är öppen för nyteckning.

Max Matthiessens Livbolagsranking 2010
1. AMF (1)
2. Skandia Liv (2)
3. SEB Trygg Liv Gamla (3) *
4. Länsförsäkringar Liv (4)
4. KPA Pension (4)
6. Folksam Liv (6)
6. SPP Liv (7) **
8. Handelsbanken Liv (8) *
8. Nordea Liv & Pension Tjänstepension (9) *
10. SEB Trygg Liv Nya (traditionell försäkring i Fondförsäkringsbolaget) (10) *

Analysen omfattar endast traditionell försäkring med garantiränta. Siffror inom parentes avser ranking från föregående kvartal.
* Stängda för nyteckning
** Gäller produkt öppen för nyteckning

De bolag som lyckades bäst under föregående årtionde har även bäst möjligheter att leverera bra avkastning till sina kunder under de kommande 10 åren. AMF toppar listan, mycket tack vare bolagets starka nyckeltal och låga driftskostnader.

- Att bolaget kan visa på en historiskt stark avkastning väger också in i totalbedömningen, säger Anders Aronsson, analyschef på Max Matthiessen.

Skandia Liv och SEB Trygg Liv Gamla har också bra förutsättningar att skapa mervärden för sina kunder under 10-talet. De båda bolagen har inte lika starka nyckeltal som AMF men fullt tillräckliga för att ha stor frihet i sin kapitalförvaltning vilket kommer att behövas för att vara konkurrenskraftig.

Länsförsäkringar Liv delar fjärdeplatsen med KPA Pension.

Rankingen avslutas med Handelsbanken Liv, Nordea Liv & Pensions tjänstepensionsportfölj och SEB.

Handelsbanken Liv stängde sina försäkringar med garantiränta för nyteckning under 2009. Svagt resultat och lågt intresse bland kunderna var sannolikt orsaken. Max Matthiessen bedömer att kunder med en traditionell försäkring i Handelsbanken Liv inte kommer att få en konkurrenskraftig avkastning i framtiden.

- Kunder med en försäkring med garanterad ränta i Handelsbanken Liv och som fortsatt vill ha en traditionell försäkring bör undersöka sina möjligheter att flytta till ett annat försäkringsbolag, säger Anders Aronsson.

Han fortsätter: - Men det finns försäkringar med bra villkor som till exempel en hög garantiränta där en djupare analys bör göras inför en eventuell flytt. Har du själv svårt att avgöra om du ska flytta försäkringen bör du ta kontakt med en oberoende rådgivare som kan hjälpa dig med den bedömningen.

- Traditionell försäkring med garantiränta passar generellt personer med lite kortare sparhorisont. För de som ska spara under lägre perioder så finns det bättre alternativ som till exempel fond- och depåförsäkring, avslutar Anders Aronsson.

Max Matthiessen grundades 1889 och är Sveriges ledande oberoende rådgivare till företag och deras anställda inom personförsäkring och trygghetssparande. Max Matthiessens kunder utgörs av cirka 12 000 företag och cirka 150 000 individer. Bolaget har 380 anställda och kontor i 23 städer över hela Sverige. Max Matthiessen ägs av Altor och Bure tillsammans med medarbetare inom koncernen. För ytterligare information, besök www.maxm.se.