Skip to main content

Fler koncerner valde UIG 4

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2013 07:00 CEST

Den 1 juni 2013 började de upphandlade villkoren för Max Matthiessens tjänstepensionsupphandling UIG 4 att gälla. Flera nya koncerner är med redan från start.

Under våren har tjänstepensionsupphandlingen UIG 4 presenterats inför starten den 1 juni 2013. Flera nya koncerner valde att gå med redan från start och av de över 100 koncerner som varit med i UIG 3 valde endast ett fåtal en annan väg än UIG 4.

– Det märks att både intresset för och kunskapen om pensions- och försäkringsfrågor på företagen har ökat. Vi har mötts av en annan typ av frågeställningar och diskussioner än inför starten av UIG 3 år 2009, säger Peter Roos, chef för Affärsstöd och projektledare för UIG på Max Matthiessen.

– Vi känner oss därför oerhört stärkta av det fortsatta förtroendet vi fått när företagen även fortsättningsvis vill outsourca sin upphandling och hantering av tjänstepensioner till oss på Max Matthiessen genom UIG 4. Tillströmningen av nya kunder så här tidigt i processen känns som ytterligare en bekräftelse på att vi hamnat rätt, framför allt med den förstärkta hälsokedjan, säger Peter Roos.

Under våren blev det även klart med en så kallad nettolösning inom UIG 4 för företag som vill att Max Matthiessens ersättning för rådgivning, administration och system ska ligga utanför premieramen.

– Det fanns en efterfrågan på ett sådant alternativ och då ville vi förstås kunna erbjuda ett konkurrenskraftigt alternativ. Nu är det möjligt för oss att inom UIG 4 erbjuda avgifter som ligger i nivå med nya ITP 1-upphandlingen via Collectum, även exklusive Collectums administrationsavgift på 1 procent av premien, säger Peter Roos.

För ytterligare information kontakta:

Glenn Nilsson
Vice vd, Max Matthiessen
Telefon: 08-613 05 17

Kort om UIG 4:

  • I UIG 4 har över 100 av Sveriges största arbetsgivare har gått ihop för att tillsammans med Max Matthiessen upphandla bättre villkor, premier och tjänster för sina medarbetares försäkringar och pensioner.
  • UIG står för upphandling i grupp och 4 för att det är den fjärde upphandlingen som gjorts sedan 2001
  • Företag med minst 100 möjliga försäkrade och en årlig premievolym om minst 9 miljoner kronor kan gå med i UIG (för övriga företag finns andra liknande lösningar).
  • Spar-, risk, hälso- och gruppförsäkringar ingår och har upphandlats separat för att nå bästa resultat.
  • Läs gärna mer i det senaste numret av Max Matthiessens kundtidning MM.

Max Matthiessen grundades 1889 och är idag en ledande fristående finansiell rådgivare. Våra rådgivare, administratörer och specialister har lång erfarenhet av att hjälpa arbetsgivare och privatpersoner med upphandling, analys, paketering, rådgivning och administration av marknadens främsta spar- och försäkringslösningar. Vi har över 400 anställda på 23 orter över hela Sverige. 2012 var omsättningen cirka 900 miljoner kronor. Välkommen att läsa mer om oss på www.maxm.se.