Skip to main content

Fokus på flexibilitet i Max Matthiessens nya upphandlade plan, Maxplan

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2016 07:00 CET

Max Matthiessen lanserar en ny version av Maxplan, en modern plan för företag och deras medarbetare. Flexibiliteten är mycket stor samtidigt som den administrativa hanteringen har bantats till ett minimum. Dessutom är villkoren och avgifterna mycket attraktiva.

Genom Maxplan kan företag erbjuda sina medarbetare ett tjänstepensionssparande till låga avgifter i åtta kvalitetssäkrade pensionsbolag. Det är enkelt att teckna ett bra försäkringsskydd som ger medarbetarna ekonomisk trygghet, vad som än händer. Företaget får en faktura där samtliga premier är samlade, oavsett hur många försäkringsbolag som tillämpas.

Inom Maxplan är valmöjligheterna stora när det gäller betalningen för Max Matthiessens tjänster. Kostnaden varierar med önskad servicenivå och företaget bestämmer huruvida man som arbetsgivare ska betala för samtliga tjänster, om man ska dela på kostnaden eller om medarbetarna ska betala för samtliga tjänster. Oavsett vilket alternativ som tillämpas är hanteringen transparent, tydlig och enkel, för både företaget och deras medarbetare.

I Maxplan ingår Försäkringsportalen, som är en enklare version av Förmånsportalen. Försäkringsportalen ger medarbetarna en samlad bild över den individuella pensions- och försäkringssituationen. Medarbetarna får också tillgång till personliga förmånspaket och attraktiva produkt- och tjänsteerbjudanden, som anpassas utifrån företagets önskemål. I Försäkringsportalen finns även Max Matthiessens pensionsskolor, ett 20-tal filmer som beskriver bland annat allmän pension, tjänstepension och efterlevandeskydd. Pensionsskolorna ökar kunskapen hos medarbetarna samtidigt som de bidrar till att de ekonomiskt viktiga valen blir gjorda.

Företag som ansluter sig till Maxplan får dessutom tillgång till en smart fondbytesfunktion som gör att medarbetare kan byta fonder i sin tjänstepension på ett samordnat sätt via Max Matthiessens kundportal, oavsett om sparandet ligger hos ett eller flera försäkringsbolag.

- Med Maxplan får våra kunder tillgång till en av marknadens mest konkurrenskraftiga planer. Den ger bättre villkor till lägre avgifter, vilket innebär mer pension och bättre förmåner för medarbetarna. Våra innovativa tekniska lösningar effektiviserar företagens hantering väsentligt och främjar aktiviteten hos medarbetarna, säger Eva Pantzar Waage, COO på Max Matthiessen.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Eva Pantzar Waage
Chief Operating Officer
Max Matthiessen
Tel: 08-613 02 27
Mail: eva.pantzar.waage@maxm.se

Max Matthiessen är, tillsammans med Willis Towers Watson, Nordens ledande konsult och förmedlare inom försäkring, förmåner, HR samt sparande. Vi erbjuder rådgivning, analys, administration och upphandling av spar- och försäkringslösningar. Genom vårt internationella nätverk har vi tillgång till ytterligare resurser och kompetens. Det gör oss till en helhetsleverantör med lokal styrka och global närvaro. Välkommen att läsa mer på www.maxm.se.