Skip to main content

Friska kunder ger lägre kostnader för sjukförsäkring i Maxplan

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2009 09:45 CET

Den senaste uppföljningen av skadeutfallet i Max Matthiessens upphandlade tjänstepensionskoncept Maxplan visar glädjande att kunderna är fortsatt friska och att premien därmed kommer att sänkas med ytterligare upp till 12,5 procent* från och med den 1 januari 2010.

- Ytterligare sänkta kostnader blir ett positivt besked för många arbetsgivare och skapar utrymme för förbättringar för de anställda eller blir en ren besparing. Det visar också på styrkan i konceptet Maxplan och att arbetsgivare som arbetar förebyggande med hälsoarbete och tidiga vårdinsatser faktiskt kan dra nytta av det, säger Glenn Nilsson, vice vd för Max Matthiessen.

Arbetsgivare som tecknar sjukförsäkring för sina anställda inom ramen för Maxplan betalar en premie som beräknas som försäkringsgivarens grundpremie multiplicerad med en faktor som är beroende av vilket riskkollektiv företaget tillhör. Faktorn kan sedan justeras, uppåt eller nedåt, eller vara oförändrad, en gång per år beroende på skadeutfallet.

Den senaste uppföljningen av skadeutfallet som försäkringsgivaren Skandia gjort visar glädjande att kunderna är fortsatt friska och att premien därmed kan sänkas med ytterligare upp till 12,5 procent* från och med 1 januari 2010.

Motsvarande sänkning kommer också de kunder tillgodo som har premiebefrielseförsäkring för sitt sparande inom Maxplan i Skandia.

* Olika storlek på sänkning beroende på riskkollektiv. Största sänkningen är för företag med 30 eller fler försäkringsbara individer.

För ytterligare information kontakta:

Glenn Nilsson
Vice vd, Max Matthiessen AB
Telefon: 0733-75 75 17

Max Matthiessen grundades 1889 och är Sveriges ledande oberoende rådgivare till företag och deras anställda inom personförsäkring och trygghetssparande. Max Matthiessens kunder utgörs av cirka 12 000 företag och cirka 150 000 individer. Bolaget har 380 anställda och kontor i 23 städer över hela Sverige. För ytterligare information, besök www.maxm.se.