Skip to main content

Privatanställda arbetare bör flytta sin avtalspension

Pressmeddelande   •   Apr 14, 2009 09:59 CEST

De allra flesta privatanställda arbetare med avtalspension SAF-LO bör flytta sin tjänstepension när möjligheten nu öppnas 15 april. De nyupphandlade sparprodukterna är bättre än de tidigare och de som vill ha traditionell försäkring kan säkra upp till 100 procent av aktuellt pensionskapital.

Max Matthiessen har analyserat och rankat de upphandlade sparprodukterna som är valbara för 2,6 miljoner privatanställda arbetare inom avtalspension SAF-LO sedan årsskiftet.

– AMF erbjuder den bästa sparprodukten för traditionell försäkring. Främst på grund av den starka växtkraften som finns i produkten, men också för att bolaget historiskt varit framgångsrikt i sin kapitalförvaltning, säger Anders Aronsson, analyschef på Max Matthiessen.

– Den nya och oprövade ledningen tillsammans med ägarnas otydlighet avseende bolagets framtid är faktorer som finns på minussidan.

Från den 15 april kan pensionskapital flyttas till de nya sparprodukterna via Foras hemsida. Även om AMF ligger i topp avseende traditionell försäkring kan det paradoxalt nog finnas anledning för den som redan har traditionell försäkring i AMF att överväga att flytta pensionskapitalet – till AMF.

– När AMF efter upphandlingen erbjuder en ny och bättre produkt så finns det många som borde fundera på att flytta från den gamla produkten till den nya. Om du till exempel närmar dig pension och har ett stort överskott så utgör hela det flyttade kapitalet underlag för den nya garantin.

Entrélösningen är en avgörande faktor för ett starkt fondförsäkringserbjudande inom avtalspensioner SAF-LO.

– I den här typen av pensionsval vet vi att det är en mycket stor andel som inte gör egna fondval, utan hamnar i entrélösningarna. Utifrån det perspektivet tillmäts entrélösningens utformning stor vikt i rankingen.

Försäkringsbolagen har närmat sig varandra när det gäller antalet fonder och nu har de fem utvalda leverantörerna mellan 17 och 32 fonder i sina utbud.

– När de som ska välja inte har tillgång till oberoende rådgivning kan ett begränsat utbud göra det lättare för pensionsspararen att göra egna val. För de som vill vara mer aktiva och ha mer att välja på är de relativt små fondutbuden självfallet ett problem.

SPP kommer på femte och sista plats i fondförsäkringsbolagsrankingen. Det beror inte på att SPP har ett svagt fondutbud – det kan väl mäta sig med övriga aktörers – utan det är generationsfonderna i entrélösningen som inte är konkurrenskraftiga.

– Generationsfonderna är förvisso bra prissatta men de är ett relativt ”trubbigt” alternativ där den genomsnittliga placeringen över tiden kan variera beroende på när i en generation (till exempel 70-tal) en person är född. Vi ser gärna en alternativ entrélösning från SPP, det skulle förändra vår syn på bolagets erbjudande.

Max Matthiessens grundranking av försäkringsprodukter inom Avtalspension SAF-LO (april 2009)*

Traditionell försäkring**
1. AMF
2. Folksam
3. Alecta Optimal Pension
4. Länsförsäkringar Liv
5. Nordea Liv & Pension
6. Swedbank Försäkring

Fondförsäkring***
1. Danica Pension
1. AMF
3. Avanza Pension
4. Folksam-LO Fondförsäkring
5. SPP Liv Fondförsäkring

* Rankingen baseras på ett bedömt behov hos privatanställda arbetare och tar inte hänsyn till individuella skillnader i situation, behov och preferenser.
** Rankingen inom traditionell försäkring baseras på en sammanvägd bedömning av: Kapitalförvaltning och framtida återbäringsförmåga, Avgifter och kostnader, Produktutformning och Finansiell stabilitet.
*** Rankingen inom fondförsäkring baseras på en sammanvägd bedömning av: Entrélösning, Fondutbud, Avgifter, Avkastning och Fondurvalsstrategi.


För ytterligare information kontakta:

Anders Aronsson
Analyschef, Max Matthiessen AB
Telefon: 0733-75 73 87

Glenn Nilsson
Marknadsdirektör, Max Matthiessen AB
Telefon: 0733-75 75 17


Max Matthiessen grundades 1889 och är Sveriges ledande oberoende rådgivare till företag och deras anställda inom personförsäkring och trygghetssparande. Max Matthiessens kunder utgörs av cirka 12 000 företag och cirka 150 000 individer. Bolaget har 380 anställda och kontor i 21 städer över hela Sverige. För ytterligare information, besök www.maxm.se.