Skip to main content

Så blir UIG 4 - Max Matthiessens tjänstepensionsupphandling för stora arbetsgivare

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2013 07:05 CET

Fjärde generationen av Max Matthiessens tjänstepensionsupphandling för stora arbetsgivare, UIG 4, är klar. Genom upphandlingen, som börjar gälla från och med den 1 juni 2013, kan Max Matthiessens kunder se fram emot ytterligare sänkta avgifter och premier, förbättrade villkor samt nyskapande produkter och tjänster som inte har funnit på marknaden tidigare.

– Jag är stolt över att vi åter flyttar gränser i tjänstepensionsbranschen tillsammans med våra kunder, som också varit våra främsta kravställare. Med UIG 4-upphandlingen får företagen och deras anställda kraftigt sänkta sparavgifter och riskförsäkringspremier, rabatterade fondavgifter, marknadens bästa gruppförsäkring och effektiv administration, samtidigt som rådgivning ingår och är finansierad, säger Glenn Nilsson, vice vd för Max Matthiessen.

– Till det kan läggas helt nya transaktions- och informationstjänster för att förstärka rådgivningen om kundens placeringar och genomföra omplaceringar, snabb och smidig hantering av flyttar till låg kostnad, ytterligare verktyg i hälsokedjan för att motivera de anställda till hälsosammare liv samt moderna och innovativa produkter för att möta nya behov, säger Glenn Nilsson.

UIG 4-upphandlingen omfattar över 100 koncerner och är Sveriges största tjänstepensionsupphandling för stora arbetsgivare vid sidan av upphandlingarna inom kollektivavtalsområdena. UIG 4 börjar gälla från och med den 1 juni 2013 och avtalstiden är fyra år. Den första upphandlingen, UIG 1, gjordes år 2001.

I upphandlingen ingår spar-, risk-, hälso- och gruppförsäkringar, som har upphandlats separat för att ge bästa möjliga resultat.

Danica, Länsförsäkringar, Movestic, SEB, Skandia och SPP har valts ut som leverantörer av fondförsäkring. Folksam, Skandia och SPP har valts ut som leverantörer av traditionell försäkring (nyteckning i Folksam och Skandia).

Inom fondförsäkring har avgiften kunnat sänkas med cirka 12 procent. Med hänsyn till sänkt premie för premiebefrielseförsäkring blir sänkningen cirka 16 procent.

Skandia är ensam leverantör av riskförsäkringar, det vill säga sjuk- premiebefrielse-, familjepensions-, rehabiliterings- och sjukvårdsförsäkring. Länsförsäkringar är ensam leverantör av gruppförsäkringar.

Kostnaden för sjuk- och premiebefrielseförsäkring sänks med mellan 40 och 50 procent jämfört med ordinarie pris beroende på om sjukvårdsförsäkring är obligatorisk eller inte. Även familjepensionspremien, som upphandlats för första gången, har sänkts.

För ytterligare information kontakta:

Glenn Nilsson
Vice vd, Max Matthiessen
Telefon: 08-613 05 17

Max Matthiessen grundades 1889 och är idag en ledande fristående finansiell rådgivare. Våra rådgivare, administratörer och specialister har lång erfarenhet av att hjälpa arbetsgivare och privatpersoner med upphandling, analys, paketering, rådgivning och administration av marknadens främsta spar- och försäkringslösningar. Välkommen att läsa mer om oss på www.maxm.se.