Skip to main content

Antidemokrater i ledningen för miljonprojekt mot extremism

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2017 12:57 CEST

I regeringens och Alliansens nya överenskommelse om åtgärder mot terrorism finns ett demokratikriterium vid offentlig bidragsgivning och kommunerna blir skyldiga att genomföra en grundligare prövning. I ledningen för Malmö Stads nya miljonprojekt mot extremism finns dock krafter som är allt annat än demokratiska, menar Anders Hermansson.

”… sharias lagar kan inte upphävas i ljuset av exempelvis FN:s deklaration om de mänskliga rättigheter, som en del kanske önskar sig”, står det på Islamakademins hemsida. Islamakademin och dess grundare, imamen Salahuddin Barakat sitter i ledningsgruppen för Malmö stads senaste projekt mot våldsbejakande extremism, Safe Space. Med 12 miljoner kronor från Arvsfonden skall projektet ”Safe Space nå ungdomar i riskzonen för radikalisering genom samarbete med exempelvis skolan.”

Barakat leder den sunnitiska koranskolan Islamakademin i Malmö och de ser sig som den sanna uttolkaren av islam enligt metoder nedärvda från Profetens tid. Metoden Islamakademin använder kallas i dagligt tal för salafism. Salahuddin Barakat återfanns även i ledningen för Malmö stads tidigare projekt mot våldsbejakande extremism, ”projektet Våra liv”. Ett projekt som avbröts i vintras sedan Malmö stads revisorer upptäckte brister i ekonomin samt att projektet inte lyckats nå radikaliserade ungdomar. Våra liv skulle mellan åren 2016- 2018 ha fått sammanlagt 14, 5 miljoner från Arvsfonden samt ytterligare 4, 4 miljoner kronor från Malmö stad.

Bristerna i Våra liv hindrade inte Malmö stad att fortsätta med projektet, men nu under det nya namnet Safe Space. Två månader efter att Våra liv lagts ned, beviljade Arvsfonden 12, 5 miljoner kronor till Safe Space. En granskning av Islamakademins uttalanden och poddföreläsning visar att deras åsikter strider mot både Malmö stads värdegrund, läroplanen och socialtjänstlagen. Akademin skriver att muslimer skall umgås med likasinnade och att skilsmässa skapar en djup psykologisk skada hos barnet.

När Barakat håller en föreläsning om barnuppfostran i Skärholmens moské, presenteras han som den sanna uttolkaren av sharia i rakt nedstigande led från profeten Muhammed. På föreläsningen varnar Barakat föräldrarna för skolan, som övertagit den fostrande rollen och infört musik, darwinism och genuspedagogik. ”Lärarna i skolan säger till barnen, att skulle din mamma eller pappa göra så, då kommer du att säga till oss. Detta sker väldigt mycket och väldigt ofta”, säger Salahuddin Barakat på föreläsningen. Barakat försvarar uttalandet från föreläsningen med att man i princip utan grund misstänkliggör föräldrar och pekar ut dem som potentiellt hot.

Här bryter Barakt mot socialtjänstlagen som tydliggör att all skolpersonal har anmälningsskyldighet när barn far illa. Barakats åsikter om genuspedagogik står också i strid mot Skolverket som anger att undervisningen ska motverka traditionella könsrollsmönster. Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt, står det i läroplanen. Efter att ha skrämt upp föräldrarna på Skärholmens moské med den svenska skolans jämlikhetsivrande, berättar Barakat med glädje att genuspedagogik är någonting som kommer att misslyckas.

Islamakademin kritiserar homosexualitet som enligt dem bryter upp traditionella familjekonstellationer. ”En mentalsjuk person med ett tvångsmässigt begär att tända eld på hus har givetvis ett särskilt hinder att övervinna. En man eller en kvinna med starka homosexuella begär står inför samma utmaning”, stod det tidigare på Islamakademins hemsida... Läs mer

MBG International AB stöttar svenska kulturverksamheter.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera