Skip to main content

MCI mottager utmärkelsen; Årets Blommande företag

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2010 09:24 CEST

MCI har i dag mottagit utmärkelsen Årets Blommande företag. Utmärkelsen delas ut av Majblommans Riksförbund och överlämnas av H.M. Drottning Silvia och ges för MCI:s engagemang i att förbättra barns villkor och bekämpa barnfattigdom. - MCI vill aktivt verka för en hållbar samhällsutveckling. Därför har våra anställda valt att stötta Majblommans viktiga verksamhet så att barn får en möjlighet att hjälpa andra barn, säger Bo Magnusson, VD för MCI Scandinavia. MCI driver både globala och lokala projekt för att främja en god samhällsutveckling, men framförallt känner vi för lokala projekt och engagemang tex Majblomman som våra anställda valt att stödja.

Majblomman är Sveriges största hjälporganisation för barn och arbetar för att förbättra barns villkor och bekämpa barnfattigdomen i Sverige. Motiveringen till utmärkelsen Årets Blommande företag lyder:

”MCI har med stort engagemang och på ett fantasifullt sätt tagit till sig uppdraget att hjälpa barnen med deras insamling. Engagemanget har genomsyrat hela organisationen vilket gett många nya och givande aktiviteter till stöd för barnens insatser för Majblomman. MCI medverkade år 2010 i kampanjen Blommande företag för tredje året i rad och har ständigt utvecklat sitt deltagande och sina insatser, alltid med barnens bästa i fokus.”

MCI har aktivt stöttat Majblommans försäljning på olika sätt. Skolbarn bjöds in att sälja majblommor på MCI:s kontor i Göteborg och Stockholm.

MCI har också uppmuntrat sina kunder om möjligheten att stödja Majblommans arbete vid sina kongresser. Det resulterade i att skolbarn sålde majblommor vid tre kongresser med 450-800 deltagare i Göteborg och Stockholm. Dessutom informerades kongressdeltagarna (läkare, psykoterapeuter och sjuksköterskor) om behovet av att stödja Majblommans verksamhet. Vid en av kongresserna, ST-dagar, bestod alla talargåvor dessutom av en ekonomisk gåva till Majblomman.

Det kan tyckas som en tanke att MCIs logotype är så snarlik Majblomman när vi delar samma värderingar och uppfattningar om vad som är viktigt för en verksamhet. Men det är faktiskt en tillfällighet.” avslutar Bo Magnusson

För ytterligare information vänligen kontakta

Bo Magnusson, managing director, MCI Scandinavia, telefon 08-546 51 506 / 0705-36 03 30
e-post bo.magnusson@mci-group.com eller Johan Sigander, business development manager,
031-780 30 37 / 0704 896477 e-post johan.sigander@mci-group.com

Mer om MCI och vårt CSR-arbete
MCI: s engagemang för ansvarsfullt företagande bygger på FN: s Global Compact, vilket undertecknades av MCI 2007. Genom branschledarskap och integreringen av FN: s Global Compacts "10 vägledande principer", strävar MCI att underlätta skapandet av en verkligt etisk och hållbar global marknad. Läs mer om MCI:s miljöarbete på www.mci-group.com/csr

Om MCI

MCI är ett globalt företag med integrerad verksamhet inom möten, kongresser och organisationsutveckling. Sedan 22 år bistår MCI företag, myndigheter och organisationer i arbetet att sammanföra människor och skapa kontakter för framgång.

Genom vår samlade kompetens inom strategi, kreativitet och genomförande för våra kunder bidrar vi till att ge dem konkurrensfördelar.

MCI har 44 kontor i 22 länder och över 900 anställda.

Besök även vår hemsida: www.mci-group.com/sweden

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy