Skip to main content

Antalet utfärdade AM-körkort ökar kraftigt i år!

Pressmeddelande   •   Aug 25, 2015 08:46 CEST

Antalet utfärdade AM-körkort ökar kraftigt i år!

I år ökar antalet utfärdade AM-körkort kraftigt, vilket är både väntat och positivt. En tydlig trend är att antalet kvinnor som skaffat AM-behörigheten ökar med 51 procent, medan männen ökar med 36 procent.

På årsbasis ökar antalet utfärdade AM-behörigheter sedan flera år tillbaka. 2013 ökade antalet med 4,2 procent jämfört med året innan, 2014 var ökningen 10,7 procent.

- Att antalet utfärdade AM-behörigheter ökar är positivt ur många aspekter, mopeden är vettigt fordon för väldigt många. En grupp mopedister som växer är pendlaren som använder mopeden för resor till och från arbetsplatsen. Smidig i köerna, inga trängselavgifter och lätt att parkera är några av vinsterna som mopedpendlaren gör, säger Per Johansson, Vd för McRF.

För ungdomar betyder mopeden tillgång till en egen mobilitet vilket är mycket viktigt, inte minst i glesbygd.

- Att kunna ta sig till olika fritidsaktiviteter, till pojk- eller flickvän är självklart mycket positivt för de ungdomar som är på väg in i vuxenlivet avslutar Per Johansson.

Antalet utfärdade AM-behörigheter första halvåret 2015

Antal      2014      2015     Jämförelse

Totalt     10446     14789    42%

Tjejer      3768       5677     51%

Killar       6698       9112     36%

Antalet utfärdade AM-behörigheter

År         Totalt        Kvinnor      Män

2012     19400       6912           12488

2013     20210       7130           13080

2014     22371       8212           14159

McRF är branschorganisation för Sveriges leverantörer av mopeder, motorcyklar och tillbehör. Vi är en samlad resurs för kunskap och information om moped- och motorcykelbranschen för medlemmar, media och andra intressenter. När du behöver veta något om mopeder och motorcyklar kan du alltid vända dig till McRF.