Skip to main content

McRF registreringsstatistik till och med mars 2016

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2016 10:10 CEST

Registreringsstatistik till och med mars, 2016

Den kraftiga uppgången av nyregistreringen av motorcyklar planar ut under mars. Ökningen är nu 7,2 procent jämfört med samma period föregående år. Detsamma gäller nyregistreringen av mopeder, ökningen är nu 0,2 procent.

Minskningen på ATV, terränghjulingen som är ett arbetsredskap, förklaras av att allt fler väljer traktor som registreringsform på sin fyrhjuling. Traktorregistreringarna ökar med 45,6 procent.

Motorcykelsäsongen är i sin början vilket ställer stora krav på motorcyklisten som är ringrostig efter vinterdvalan och behöver träning för att komma igång. Dessutom finns det mycket grus på vägarna långt in i maj vilket också är en stor olycksrisk. Till detta kommer att bilisterna är mycket ovana vid motorcyklisterna efter vintern vilket också måste tas med i beräkningen av de som kör motorcykel och moped.

- Vi motorcyklister måste vara medvetna om att det finns fler riskmoment i början av säsongen som vi måste ta hänsyn till. Inte minst att medtrafikanterna inte är vana vid oss vilket gör att vi måste köra med extra stora marginaler, säger Per Johansson, Vd för McRF.


Motorcyklar

Januari - mars 2015: 1730 stycken                Januari – mars 2016: 1854 stycken       + 7,2 %

Mopeder
Januari – mars 2015: 1293 stycken                Januari – mars 2016: 1295 stycken       + 0,2 %

Mopedbilar
Januari – mars 2015: 84 stycken                    Januari – mars 2016: 200 stycken         + 138 %

Quadricycles
Januari – mars 2015: 837 stycken                  Januari – mars 2016: 669 stycken         - 20,1%

ATV
Januari – mars 2015: 1772 stycken                Januari – mars 2016: 1559 stycken       - 12 %

Traktorregistrerade fyrhjulingar
Januari – mars 2015: 237 stycken                  Januari – mars 2016: 345 stycken         + 45,6 %

Snöskotrar
Januari – mars 2015: 4170 stycken                Januari – mars 2016: 3729 stycken       - 10,6 %

Enbart mars                  2015          2016
Mc                                  1354          1245      - 8,1 %
Moped                             958            844      - 11,9 %
Mopedbil                           46              81      + 76,1 %
Quads                              331            188      - 43,2 %
ATV                                   687            518      - 24,6 %
Traktor                               88            117      + 33 %
Snöskoter                        803          1001      + 24,7 %


Per Johansson
McRF

McRF är branschorganisation för Sveriges leverantörer av mopeder, motorcyklar och tillbehör. Vi är en samlad resurs för kunskap och information om moped- och motorcykelbranschen för medlemmar, media och andra intressenter. När du behöver veta något om mopeder och motorcyklar kan du alltid vända dig till McRF.

Bifogade filer

PDF-dokument