Skip to main content

Indragning av vissa batcher av Epipen® och Epipen® Jr

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2017 14:36 CEST

Batchnumret för tillverkningssatsen (LOT) hittar du i det svarta området på baksidan av pennan överst på etiketten.

Meda informerar - Meridian Medical Technologies, ett Pfizer företag, utökar omfattningen av den frivilliga globala indragningen av Epipen® (Adrenalin Autoinjektor)

Produktsäkerhet och kvalitet är Medas främsta prioriteringar. Epipen® (Adrenalin Autoinjektor) är en autoinjektor med adrenalin som används för akut behandling av allvarliga allergiska reaktioner, så kallad anafylaxi. Fler än en miljon patienter runt om i Europa förlitar sig på denna livräddande produkt.

Meridian Medical Technologies (ett Pfizer företag) som är Meda’s tillverkningspartner för Epipen® har utökat den frivilliga indragningen för vissa batcher av Epipen® och Epipen® Jr som distribueras i Sverige.

Denna indragning görs efter två bekräftade reklamationer där utlösningsmekanismen inte fungerar korrekt på grund av en potentiell defekt i en komponent från en underleverantör, som tidigare informerats om. Den potentiella defekten kan göra det svårt att aktivera autoinjektorn i en nödsituation (utlösningsmekanismen fungerar inte korrekt eller ökad kraft behövs för att aktivera) och kan då få allvarliga konsekvenser för en patient som har en livshotande allergisk reaktion.

Båda reklamationerna kommer från en tillverkningssats (LOT/batch) som redan har dragits in. Defekten är extremt ovanlig, och test och analys av de batcher som potentiellt skulle kunna vara påverkade har inte påvisat några defekter. Trots detta så utökas indragningen till ytterligare batcher för säkerhets skull.

Den indragna produkten tillverkades av Meridian Medical Technologies (ett Pfizer företag) och distribuerades i Sverige av Meda mellan mars och augusti 2016.

Patienter som redan använt Epipen®/Epipen® Jr från nedanstående tillverkningssatser, där autoinjektorn har löst ut, har ingen anledning till oro.

De patienter som har en Epipen®/Epipen® Jr med batchnumren nedan, ombeds kontakta sitt apotek snarast, där de får en ny Epipen®/Epipen® Jr utan kostnad.

Batchnumret står på både autoinjektorn samt på ytterkartongen. Patienter och vårdgivare ska kontrollera batchnumret av Epipen®/Epipen® Jr och se om indragningen gäller deras

Produkt Tillverkningssats (LOT-/Batchnummer) Utgångsdatum
Epipen® Jr 150 mikrogram 1-pack 5ED824AM 2017-04
Epipen® Jr 150 mikrogram 1-pack 6ED117W 2017-08
Epipen® Jr 150 mikrogram 2-pack 5ED824T 2017-04
Epipen® 300 mikrogram 1-pack 6FA293J 2017-09
Epipen® 300 mikrogram 2-pack 6FA293H 2017-09

För mer information:

Meda AB
E-post: info@medasverige.se
Telefon: 08-630 19 00

För pressfrågor:
Mylan Global Communications
724-514-1968 (U.S.)
communications@mylan.com

Meda är ett ledande internationellt specialty pharmaföretag med en bred produktportfölj. Meda har en specialistkompetens inom terapi- och produktområdena: Astma/allergi, Dermatologi och Smärta/inflammation samt receptfria läkemedel (OTC och produkter inom egenvård (Cx).

Bifogade filer

PDF-dokument