Skip to main content

Ny kraftfullare tablett av Divisun vid D-vitaminbrist förenklar för patienten

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2016 09:46 CET

Det är av stor vikt att personer med svår D-vitaminbrist normaliserar sina D-vitaminnivåer snabbt för att minska risken för allvarliga åkommor så som osteomalaci. Tidigare har denna behandling krävt upp till 5 tabletter en gång om dagen med Divisun 800IE. Nu lanserar Meda Divisun 2000IE för att förenkla den aktiva behandlingen för patienterna. 1 eller 2 tabletter Divisun 2000IE tas en gång om dagen.

Divisun 2000 IE kommer ha likvärdigt pris per enhet som Divisun 800 IE, enligt ett beslut av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.

– Vi har patientgrupper i Sverige med för låga nivåer av D-vitamin till följd av olika riskfaktorer. Det gäller exempelvis äldre, personer med mörk hudpigmentering, vid bristande solexponering och malabsorbtion tex förknippat med celiaki, MbCrohn eller efter gastric bypass-operation. För dessa personer kan det vara en fördel att minska den dagliga tablettbördan. Men lika viktigt är att de följs upp efter 3-4 månaders behandling så att dosjusteringar kan göras om det skulle behövas, säger Joakim Svahn, Medical Advisor, Meda.

Den nya dosen är framtagen efter önskemål från vården.

– För att förenkla behandlingen för patienter med D-vitaminbrist efterfrågade vården högre styrkor på Divisuns tabletter. För att möta behovet hos vården har Meda tagit fram Divisun 2000IE. Meda som företag arbetar med patient- och marknadsnära produktutveckling och kan med relativt korta ledtider vidareutveckla redan befintliga produkter på marknaden. Detta är en styrka i vår affärsmodell, säger Rebecka Grund, Affärsområdeschef, Meda.

De flesta som har låga nivåer av D-vitamin i kroppen uppvisar endast vaga symptom, ibland inte ens märkbara. De vanligaste symptomen är trötthet, muskelsvaghet och värk i muskler och skelett. Värken är ofta symmetrisk.

– Därför bör personer med kända riskfaktorer för D-vitaminbrist undersökas för detta även om de kan känna sig friska. Att gå runt med låga nivåer av D-vitamin under en längre tid är i sig en riskfaktor och kan på sikt orsaka exempelvis urkalkning av skelettet, benvävsuppmjukning (osteomalaci) och sekundär hyperparatyreoidism (överproduktion av bisköldkörtelhormon) som kan leda till osteoporos, säger Joakim Svahn.

Vem riskerar att få D-vitaminbrist?

  • Äldre personer.
  • Personer med mörk hudpigmentering.
  • Personer med bristande solexponering.
  • Personer med malabsorbtion tex celiaki, MbCrohn samt efter gastric bypass-operation.

Vid eventuella frågor, kontakta:

Rebecka Grund, Business, Affärsområdeschef, Meda, tel: 08- 630 19 55. E-post: rebecka.grund@meda.seMeda är ett ledande internationellt specialty pharmaföretag med en bred produktportfölj. Meda har en specialistkompetens inom terapi- och produktområdena: Astma/allergi, Dermatologi och Smärta/inflammation samt receptfria läkemedel (OTC och produkter inom egenvård (Cx).

Bifogade filer

PDF-dokument