Ahteyzzszjlzjatten88

Musikfestivalen Gamrocken i Ludvika 1 - 2 augusti

Pressmeddelanden   •   2014-07-07 08:00 CEST

Gamrocken är en musikkfestival som anordnas i Ludvika den 1-2 august. 40 band kommer att uppträda på tre olika scener under de två dagarna. Arrangör är Medborgarskolans musikverksamhet Amplified.

Media-no-image

Portugisisk fotograf med bakgrund i Sundsvall ställer ut på Medborgarskolans Galleri Granen

Pressmeddelanden   •   2014-06-23 07:30 CEST

Miguel Varanda, studerade under sina fem år i Sundsvall på KOMS, Sundsvall konstskola med inriktning fotografi. Nu ställer han ut sina fotografier från det svenska vinterlandskapet på Medborgarskolans Galleri Granen. 

Bilderna som är tagna genom fönstret under en tågresa i december mellan Stockholm och Sundsvall, har turnerat runt i Portugal på olika utställningar och museer. Nu är det dags för den första utställningen i Sverige.

I Portugal har reaktionerna på fotografierna varit blandade.
- Reaktionerna var ganska starka, det var få som lämnades oberörda. Vissa tyckte mycket om bilderna, andra gillade dem inte alls och några hade svårt att förstå dem, berättar Miguel Varanda.

På frågan hur det känns att ställa ut i Sundsvall svarar han:
-  Det känns roligt att vara tillbaka i den stad där min karriär som fotograf började och där mitt intresse för fotografi startade på allvar. Nu ska det bli spännande att se vilka reaktioner bilderna får här i jämförelse med Portugal.

Förutom utställningar i Portugal och nu i Sverige arbetar Miguel också för skandinaviska inredningsmagasin. 

Utställningen Winter passing by på Galleri Granen i Sundsvall startar med vernissage den 27 juni och pågår i tre veckor. 

Galleri Granen drivs av Medborgarskolan och ligger på Storgatan 5 i Sundsvall.


För mer information kontakta :

Galleri Granen/Medborgarskolan:
Kristian Olsson 
Telefon: 072-7291692
E-post: kristian.olsson@medborgarskolan.se


Miguel Varanda.
Telefon: 00351 937260081
Email: info@miguelvaranda.net

Om Medborgarskolan
Medborgarskolan skapar mötesplatser för dig som söker kunskap, utveckling och upplevelser. Vår verksamhet inspirerar till lustfyllt och livslångt lärande. Våra kärnvärden är individen i centrum,  utveckling i samverkan, ömsesidig respekt och kunskapens egenvärde.

www.medborgarskolan.se

Fotografen Miguel Varanda från Lissabon, tidigare bosatt i Sundsvall, återvänder nu med sin utställning "Winter passing by" som visas på Medborgarskolans Galleri Granen. Bilderna som är tagna genom fönstret under en tågresa i december mellan Stockholm och Sundsvall, har turnerat runt i Portugal på olika utställningar och museer. Nu är det dags för den första utställningen i Sverige.

Läs vidare »
Svmquiapgjldcqxhpi7j

Jobbfokus på Medborgarskolan i Osby

Pressmeddelanden   •   2014-06-09 10:08 CEST

Under våren 2014 har Arbetsförmedlingen i Osby godkänt Medborgarskolan som anordnare av sysselsättningsplatser i Osby. Jenny Sanderling är ansvarig och hon sätter stort fokus på att deltagarna ska få jobb. Medborgarskolan erbjuder även studiecirklar och kurser inom språk, data, kropp & själ, dans och musik.

Abxfzncphe3z4tmamw2a

Club Amplified - ny rockklubb i Jönköping!

Pressmeddelanden   •   2014-06-03 13:59 CEST

Den 28 juni är det premiär för nya Club Amplified på Sofiehof UnderJord.

Media-no-image

Vilken roll ska folkbildningen ha i det moderna samhället?

Pressmeddelanden   •   2014-05-27 18:00 CEST

Vi lever i en tid av snabba förändringar. Allt är i rörelse och vi går mot en allt mer storskalig, professionaliserad tjänste- och kunskapsekonomi samt ett globalt tankesamhälle – mot det s.k. T-samhället. Hög kunskapsintensitet och närhet till nya tankar och idéer har aldrig varit viktigare än nu. Det gäller individer, men också kommuner och regioner. Speciellt de som befinner sig utanför de ”kreativa hubbarna” och vid sidan av allfarvägarna.

Att attrahera talang, kunskap och kreativitet är ett måste för kommuners tillväxt i det moderna samhället. Små kommuner och mindre tätbefolkade regioner kommer inte att klara av det på egen hand. Det kommer att krävas samarbeten mellan kommunen, ideella organisationer, frivilliga gemenskaper och andra aktörer.

Här har vi inom studieförbunden en viktig roll att fylla.Folkbildningen möter ett växande behov av bildning och kunskap i informationssamhället, vid sidan av det traditionella utbildningsväsendet. Studieförbunden medverkar kraftfullt till framförallt de mindre kommunerna och små orters kunskapsutveckling, integrationsarbete och tillväxtmöjligheter. Över hela landet ges studieförbundens deltagare hundratusentals tillfällen varje år, att under demokratiska former lära tillsammans med andra. Samtidigt vidgar de sina perspektiv, vidmakthåller och utvecklar sina kunskaper och förmågor.

Deltagarna får dessutom med sig så mycket mer än nya ämneskunskaper: att delta i en folkbildningsaktivitetet handlar lika mycket om att få en stärkt självkänsla, höjd livskvalitet och ökat samhällsengagemang som om ett lärande. Genom folkbildningen vänds utanförskap till medverkan, kreativitet, egenmakt, kunskap och jobb. Folkbildningen möter dessutom snabbt och flexibelt nya utmaningar på arbetsmarknaden och skiftande behov av kompetensutveckling.

Vi genomför fler riktade insatser för att nå invandrargrupper – allt för att bidra till de nya svenskarnas integration i samhället i stort och lokalt på orterna. Inom folkbildningen finns en unik förmåga att ta vara på de möjligheter som ett mångkulturellt samhälle bär med sig. Via folkbildningen hittar människor vägar ut ur utanförskap, nya svenskar och nationella minoriteter ges möjligheter till etablering och delaktighet.

Men framförallt har folkbildningen och studieförbunden en förmåga att vara en viktig motor och drivkraft för lokal kulturutveckling. Våra kulturprogram genomförs ofta i samverkan med föreningslivet eller kommunala verksamheter som äldreboenden och ungdomsgårdar.

9 av 10 politiker anser att vår verksamhet är viktig – och minskar på samma gång bidragsnivåerna!
Kommunala företrädare som intervjuats av Folkbildningsrådet, menar att folkbildningen har en viktig uppgift när det gäller att ge kommuninnevånarna tillgång till ett brett utbud av fritidsaktiviteter och bildningsverksamhet. Verksamheter som på många orter annars inte skulle vara möjliga att erbjuda. De menar också att en avsaknad av studieförbundens aktiviteter skulle kunna öka utflyttningen, i synnerhet bland unga. Samtidigt minskar bidragen från kommun och landsting till studieförbunden och dess verksamheter stadigt.

Tittar vi lokalt i regionen Kronoberg, Kalmar och Blekinge är de kommunala bidragen lägre än snittet i riket. När rikssnittet är 35 kr/invånare, ligger snittet i den här regionen på 32,26 kr per person – ett belopp som inte ens räcker till en kopp kaffe och en kanelsnäcka på stan!

Tyvärr tenderar de kommunala bidragen att vara som allra lägst i mindre tätbefolkade kommuner. Med tanke på att det är i mindre orter och kommuner - där utbudet av utbildningar, kultur och andra aktiviteter för ett meningsfullt liv är som sämst - vi behövs som bäst, är detta en mycket oroande utveckling. I många kommuner finns inte längre ekonomiskt stabila villkor för studieförbundens verksamhet, vilket betyder att viktiga delar av den folkbildning och kultur som invånare erbjuds vilar på osäker grund.

Är studieförbundens insatser för ett minskat utanförskap inte värt mer än 32 kr?
Alla verkar vara rörande överens om att det arbete vi gör inom studieförbunden är viktigt, att vi hjälper människor ur utanförskap och arbetslöshet. Men våra möjligheter att utföra vårt uppdrag minskar i samma snabba takt, som de stadigt krympande bidragsnivåerna. På samma gång vet alla att kostnaden för tidiga och förebyggande åtgärder är betydligt lägre än utanförskapets slutgiltiga pris.

Om vi krasst jämför bidragen till folkbildningen med vad ett utanförskap bl.a. beroende på arbetslöshet, långtidssjukskrivning och segregation kostar samhället, så blir tanken svindlande. Kan vi som studieförbund tillsammans med kommuner, landsting och andra aktörer bidra till att 50 individer i Kalmar län inte hamnar i ett livslångt utanförskap, så skulle de insparade samhällskostnaderna istället kunna användas till 244 nya fritidsgårdar alternativt till mer än 10 000 fler förskolelärare eller nästan 11 miljoner gitarrlektioner*.

Om utvecklingen med sjunkande bidragsnivåer från den kommunala och regionala sektorn till studieförbundens verksamheter fortsätter, riskerar vi att den här regionen utarmas på folkbildning och kulturarrangemang. Då kan vi inte längre hjälpa människor bort från utanförskapet. Det är hög tid att fundera på vad studieförbunden och folkbildningen ska spela för roll i Kalmar län - och på din ort - i framtiden. Och vad som skulle hända om studieförbunden försvann därifrån? Är det värt priset? Eller är det dags att satsa en extra krona?

Maria Strömberg
Ordförande, Kalmar Läns Bildningsförbund

och

Josefin Berndtson
Verksamhetschef, Medborgarskolan Region Öst  


Fakta: Studieförbundens verksamhetsformer

Studiecirkeln är grunden i studieförbundens verksamhet. Den består av minst tre personer, inklusive cirkelledaren, som under minst tre sammankomster och minst nio studietimmar söker kunskap tillsammans. Lägsta åldersgräns är 13 år.

Annan folkbildningsverksamhet genomförs i friare och flexiblare former än studiecirkeln Sammankomsterna kan vara längre och genomföras tätare. Antalet sammankomster kan vara färre, deltagarna kan vara fler, och också yngre.

Kulturprogrammen är verksamheter eller produktioner som genomförs för publik, t.ex. föreläsningar, musikframträdanden eller teaterföreställningar.


* Beräkning gjord med hjälp av Skandias kalkylator för ”Utanförskapets pris”.

Om Medborgarskolan
Medborgarskolan skapar mötesplatser för dig som söker kunskap, utveckling och upplevelser. Vår verksamhet inspirerar till lustfyllt och livslångt lärande. Våra kärnvärden är individen i centrum,  utveckling i samverkan, ömsesidig respekt och kunskapens egenvärde.

www.medborgarskolan.se

Vi lever i de snabba förändringarnas tid. Vi går allt mer mot en ren tjänste- och kunskapsekonomi och ett globalt tankesamhälle. Kunskapsintensitet och närhet till nya tankar och idéer har aldrig varit viktigare – och här har studieförbunden en viktig roll att fylla. Folkbildningen möter ett växande behov av bildning och kunskap vid sidan av det traditionella utbildningsväsendet.

Läs vidare »
Eopkuyklsbnvjkcs429j

Lunchdiscot blev en succé – nu gör vi det igen!

Pressmeddelanden   •   2014-05-26 08:21 CEST

Musikbiblioteket och Amplified Medborgarskolans lunchdisco på Stadsbiblioteket i Gävle blev en riktig succé! Några minuter över lunchtid var dansgolvet i bibliotekets musikavdelning packat med glada discosugna gävlebor. DJ Slim Vic levererade och alla dansade – gammal som ung. På fredag den 30 maj får du som missade förra lunchdiscot en ny chans!

Sqyrczfpoko2uje6gfut

Sven-Holger Rosenvinge gästar Blå Scenen

Pressmeddelanden   •   2014-05-22 09:36 CEST

Den karismatiske sångaren Sven-Holger Rosenvinge har beskrivits som en estradör. Med sin androgyna röst, vemodiga texter och spontana och medryckande scennärvaro har han nått stora framgångar, både som soloartist och med gruppen Mandylon. Nu gästar han Blå Scenen i ett samarbete mellan Medborgarskolan och Gävle Stadsbibliotek.

Mk71ogevjcak2fjnf5cq

Spännande mördarjakt i Gävle

Pressmeddelanden   •   2014-05-19 09:36 CEST

I ett samarbete mellan Medborgarskolan och Gävle bibliotek föreläser stadens nye deckarförfattare Mikael Ressem om sin bok Levande död på Stadsbiblioteket i Gävle. Torsdagen den 22/5 klockan 19.00.

Io5tpalbczndwscoajdg

Vilken kurs skulle du vilja ge din mamma?

Pressmeddelanden   •   2014-05-14 12:41 CEST

Hon finns där när du ramlar och behöver hjälp att komma upp. Hon finns där när du är ledsen och behöver tröst. Hon finns där med all sin visdom och livserfarenhet när du känner dig vilse. 25 maj är det återigen dags att fira Mors dag. I år tycker vi att du skall uppvakta henne med en kurs eller föreläsning hos oss på Medborgarskolan.

Xp1gdrf205nevix5btmm

Barnmusiker gästar Franska Skolan i unikt samarbete

Pressmeddelanden   •   2014-05-07 09:29 CEST

Fredagen den 9 maj får Franska Skolan celebert besök från Frankrike. Då gästar de franska musik- och teaterprofilerna Alain Schneider och Hervé Suhubiette skolan för att delta i årets Öppet hus. 130 elever i ålder fem till tio år kommer då att sjunga och spela Schneiders visor, ett temaarbete de arbetat med hela året.

Kommande evenemang 1 evenemang

01 Aug 16:00

Musikfestivalen Gamrocken i Ludvika 1 - 2 augusti

2014-08-01 - 2014-08-02
Ludvika Piren

Kontaktpersoner 19 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Marknads- och kommunikationschef
  • qsulla.fwbriwepuhmarugsk@medfksnborgtearvaolkqskolan.swwe
  • 018-56 95 14
Ansvarig för nationella marknads- och kommunikationsfrågor.

Om Medborgarskolan

Ett studieförbund med humanistisk värdegrund

Medborgarskolan finns över hela landet och våra kurser och kulturaktiviteter engagerar varje år närmare en miljon deltagare. Vår verksamhet är öppen för alla. Vår ambition är att stimulera till kunskapssökande, eget skapande och samhällsengagemang. Vi förenar trivsamma lärandeformer med höga krav på kvalitet och kompetens.

Adress

  • Medborgarskolan
  • Sysslomansgatan 15A
  • 750 02 Uppsala
  • Vår hemsida

Länkar

Andra folkbildningsorganisationer