Skip to main content

Nytt integrationsprojekt på Österlen

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2018 12:04 CEST

Medborgarskolan i Skåne har beviljats projektmedel för ett TIA-projekt av Länsstyrelsen Skåne

Medborgarskolan i Skåne har beviljats projektmedel för ett TIA-projekt av Länsstyrelsen Skåne. Genom uppsökande verksamhet ska deltagarnas kunskaper i svenska, det svenska samhället och arbetsmarknaden sträkas. Utöver det ges det även möjlighet att förbättra hälsan. Aktiviteterna är studiecirklar och föreläsningar där en ledare från Medborgarskolan medverkar.

Medborgarskolan i Skåne har beviljats projektmedel för ett TIA-projekt av Länsstyrelsen Skåne. Syftet med projektet är att genom uppsökande verksamhet öka andelen asylsökande som tar del av samt känner till de aktiviteter som erbjuds inom projektets samverkanskommuner. 

Tillsammans kommer projektparterna identifiera deltagare och deras behov samt initiera nya aktiviteter på befintliga eller nya mötesplatser. Aktiviteterna kommer att falla inom ramen för att stärka deltagarnas kunskaper i svenska, kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden samt att öka deltagarnas möjligheter att stärka sin hälsa. Framför allt kommer aktiviteterna att vara ledarledda studiecirklar och föreläsningar.

Projektstart den 1 oktober 2018

Projektet ägs av Medborgarskolan och bedrivs i nära samverkan med ABF Österlen samt Tomelilla, Ystad, Skurup och Sjöbo kommun. Viss verksamhet kommer också att bedrivas i Simrishamns kommun. Projektet startar den 1 oktober och pågår i tolv månader.

Kontaktperson på Medborgarskolan Syd i Skåne är Fredric Strömberg, tel 010-157 50 05 och mejl fredric.stromberg@medborgarskolan.se.

Om Medborgarskolan

Medborgarskolan är ett studieförbund som erbjuder folkbildning, uppdragsutbildningar och skolverksamhet. Vi finns över hela Sverige och har nästan en miljon deltagare varje år. Vår verksamhet bygger på en humanistisk värdegrund med individen i centrum.

www.medborgarskolan.se