M7cm5yfzkv9pthbiies5

Medeonstipendiet på 50 000 kronor till Docent Nils Wierup, LUDC

Pressmeddelanden   •   2014-04-22 16:32 CEST

Att leva med diabetes, är rubriken på Medeondagens program som onsdagen den 23 april går av stapeln på CRC, Clinical Research Center, i aulan, Jan Waldenströms gata 35, 205 02 Malmö, inne på Malmö sjukhusområde. Diabetsforskningen i Malmö har en mycket stark ställning internationellt. Det är Medeon som i samverkan med LUDC som arrangerar dagen.

Aoryowd3o9bk4lxcs98x

Medeons nye VD ser optimismen spira på Medeon

Nyheter   •   2014-02-26 08:48 CET

Han har lång erfarenhet inom life science och har de senaste tre åren varit VD för Det Medicinska Malmö. Nu ska Ulf G Andersson ta till vara alla de möjligheter som finns inom life science i regionen.

Fkmq69m6mi5dunbjvpgq

Med optimistisk inställning, målmedvetenhet och säljfokus når du långt

Nyheter   •   2014-02-26 08:45 CET

För några år sedan intervjuades Humanus Dentals grundare i Medeons nyhetsbrev. Martin Ganslandts dentalföretag kan nu, tre år senare, uppvisa en imponerande utveckling. Mycket tack vare en optimistisk inställning, målmedvetenhet och säljfokus.

M7cm5yfzkv9pthbiies5

Hur kan hälsovård och forskning inom diabetes bidra till förbättrad folkhälsa och ett starkt näringsliv i regionen?

Pressmeddelanden   •   2013-04-17 10:22 CEST

Diabetes är en folksjukdom, som ökar i hela världen. I Sverige drabbas ungefär fyra procent av befolkningen. Att allt fler lever längre och att antalet överviktiga har ökat, är faktorer som spelar in, liksom ärftlighet, miljö och livsstil. De allra flesta diabetiker, omkring 90 procent, har typ 2 diabetes, också kallad åldersdiabetes, den andra stora diabetessjukdomen är diabetes typ 1.

Media-no-image

Medeonstipendiet på 25 000 kronor till Professor Lena Eliasson, LUDC

Pressmeddelanden   •   2012-05-24 14:30 CEST

Lena Eliasson är inte bara en lovande forskare utan har även tagit ett visst samhällsansvar genom att vara verksam i näringslivet. Hon, som har gett ut ett antal publikationer, är ledamot i Vetenskapsrådet och hennes forskartjänst kommer att övergå till en prefekttjänst.

Stipendiaten utses genom en nomineringsgrupp som består av representanter från Sparbanken Öresund, Medeon Science Park och Clinical Research Center. Enskilda personer, organisationer och nomineringsgruppen kan föreslå stipendiater.

Nomineringsgruppens motivering lyder: ”Antalet svenskar med typ 2-diabetes eller ’åldersdiabetes’ växer kontinuerligt. De senaste årens forskning har ökat förståelsen för hur genetiska faktorer bidrar till ökad risk för diabetes. Lenas forskning har varit banbrytande beträffande grundläggande mekanismer för insulinproduktion och hur dessa störs vid typ 2-diabetes. Hon har bland annat visat hur genetiska variationer i rubbningar i mikroRNA i betaceller leder till en störd funktion som liknar den som betacellerna uppvisar vid typ 2-diabetes, en kunskap som är avgörande för att finna nya läkemedel som bromsar sjukdomen.”

– Forskning och företagande inom life science har stor betydelse för vår region. Att stödja unga och lovande forskare inom hälsoområdet ligger oss varmt om hjärtat och är en del av våra grundvärderingar, att ge tillbaka en del av våra vinster till den region där våra kunder lever och verkar, säger Johanna Rubendahl, chef Företagskontor Hyllie i Malmö, Sparbanken Öresund.

– Vi har några av världens främsta diabetesforskare cirka 10 minuters gångväg från Medeon, vilket vi vill medverka till att lyfta fram. Malmö stad, som är en av ägarna till Medeon, arbetar mycket målmedvetet för en bättre folkhälsa, vilket är en av många viktiga faktorer dels inom diabetesforskningen och dels för de personer som drabbas av främst typ 2-diabetes, säger Bengt Lövdén, VD Medeon.

Clinical Research Center är en forskningsmiljö i Malmö med uppgift att bidra till att människors hälsa förbättras i världen. Genom att ge forskningen bästa möjliga förutsättningar kan nya medicinska upptäcker omsättas i förbättrad diagnostik och behandling och förebyggande hälsovård. Bakom CRC står Lunds universitet och Region Skåne. Genom etableringen av CRC i Malmö och utbyggnaden av Biomedicinskt centrum, BMC, i Lund intar Medicinska fakulteten vid Lunds universitet platsen som norra Europas modernaste medicinska fakultet.

För mer information, var god kontakta:
Johanna Rubendahl, Chef Företagskontor Hyllie, Sparbanken Öresund, 040-35 69 81, 0705-98 40 58, johanna.rubendahl@sparbankenoresund.se

Bengt Lövdén, VD Medeon, 040-32 10 23, 0708-59 45 27,
bengt.lovden@medeon.se

Katarina Jönsson, Kommunikatör, Sparbanken Öresund, 040-608 10 41, 0767-20 96 30,
katarina.jonsson@sparbankenoresund.se

Catrine Pauckstadt, Kommunikationsansvarig, Medeon, 040-32 10 22, 0703-052565, catrine.pauckstadt@medeon.se

 

 

 

 

 

 

 

Om Sparbanken Öresund
Sparbanken Öresund är en regional fullservicebank med lokalt engagemang och fullt fokus på Öresundsregionen. Banken erbjuder privatpersoner samt små och medelstora företag finansiella helhetslösningar i samarbete med marknadens främsta leverantörer. Sparbanken Öresund har 35 kontor på 25 orter i västra Skåne.

Om Medeon
Medeon Science Park är en forskningspark inom läkemedelsutveckling, medicinteknik, bioteknik och hälsovård. Forskningsparken finns i Malmö, mitt i Öresundsregionen och mitt i Medicon Valley – det geografiska område där 60 procent av Skandinaviens life science-företag finns. På Medeon finns idag ett trettiotal företag med totalt 450 anställda. Medeon ägs av Malmö stad (60 procent) och fastighetsbolaget Wihlborgs (40 procent).

Malmö 2012-05-24 – Årets Medeonstipendium gick till den lovande diabetesforskaren Professor Lena Eliasson. Stipendiet, som är på 25.000 kronor, sponsras av Sparbanken Öresund och delas ut för andra året i rad i samband med Medeondagen på Medeon Science Park i Malmö. Stipendiet riktar sig till unga, lovande diabetesforskare vid Clinical Research Center (CRC) i Malmö

Läs vidare »
Media-no-image

Uppstart Malmö ger stöd till Medeonföretag

Pressmeddelanden   •   2011-12-15 14:40 CET

Humanus Dental har tecknat avtal med Uppstart Malmö. Idag sitter företaget i Malmös forskningspark Medeons inkubator. De är först ut av Medeonföretagen att få finansiellt stöd via stiftelsen.   

- Medeon har gynnat oss, bara i vår korridor sitter det 10 företag som vi kan nätverka med, vilket är viktigt i och med att vår bransch är relationsstyrd, säger Martin Ganslandt som driver företaget.

Humanus Dentals affärsidé är att sälja produkter för kirurgisk tandvård som benersättning, implantat och bakterieanalys. Produktportföljen består av 4 starka varumärken. Det har gått bra sedan starten i mars 2011 och idag finns kunderna främst i Skåne, men också övriga i Sverige och i Danmark. Martin Ganslandt är idag själv i företaget, men har som mål att 2014 finnas i hela Norden och siktar på att anställa 5 personer. Den stora tillväxten finns i Danmark och övriga Sverige.

- Vi vinner nya kunder hela tiden, vår framtidsvision är att om internationella företag vill hitta distribution i Norden tar de kontakt med oss. Vi har gjort oss kända som ett spännande och expansivt företag. Vi är unika med vår service, starka produktportfölj och vi hjälper våra kunder att hitta nya patienter, säger Martin Ganslandt som driver Humanus Dental.

- Martin är en spännande entreprenör. Utbildad civilekonom med 6 års erfarenhet inom branschen som regionansvarig på ett marknadsledande dentalföretag, avslutar Luciano Astudillo Vice Ordförande i Uppstart Malmö.

Humanus Dental erbjuder prisvärda och avancerade produkter för Nordiska tandvårdsmarknaden.

För ytterligare information om Humanus Dental, tel 040-650 17 32 eller epost martin@humanusdental.se

Läs vidare »
Ircyexqwmwtbmfdlhd71ga

Nu kan rörelsehindrade styla rullstolen i HIF:s och MFF:s färger

Pressmeddelanden   •   2011-12-14 16:23 CET

Funwheels of Sweden har inlett ett samarbete med HIF och MFF som innebär att rörelsehindrade fans kan dekorera rullstolen med lagens logotyp. Företaget startades av Eva Klevås vars 5-åriga dotter Tilde är beroende av rullstol. Tanken är att rörelsehindrade personer med enkla medel till exempel ska kunna visa vilket lag man håller på.

Media-no-image

Tidigare cancerdiagnos med kvantmekanik - analyserar patientens utandningsluft

Pressmeddelanden   •   2011-10-27 08:52 CEST

Medeon-företaget Chromalytica har tagit fram ett kvantmekaniskt indikatorinstrument som på några minuter detekterar och kvantifierar små mängder kemiska ämnen i patientens utandningsluft. Genom att finna ämnen som är kopplade till exempelvis lung- eller bröstcancer kan man diagnostisera cancer innan tumören syns på röntgen. Projektet har delvis finansierats av Vinnova. Chromalytica är ett inkubatorföretag på Medeon Science Park i Malmö.


Chromalyticas teknik innebär att patientens utandningsluft samlas upp och leds in i ett instrument. Genom att använda ljus med extremt korta våglängder görs en kvantmekanisk analys av ämnen i utandningsluften. Instrumentet är kopplat till en dator som analyserar ämnen som är specifika för olika sjukdomar. Genom att finna de ämnen som har en exakt koppling mellan sådana ämnen och sjukdomar, kan man snabbt avgöra om en person exempelvis har utvecklat lungcancer eller befinner sig i ett så tidigt skede att sjukdomen inte syns på röntgen. Till exempel är ämnet Toluene kopplat till lungcancer och Aceton har en välkänd tydlig koppling till diabetes. Instrumentet finner lätt dessa ämnen. Andra exempel på sjukdomar som instrumentet kan bidra till att diagnostisera är prostatacancer, bröstcancer och magsår. Var och en med sina specifika kemiska ämnen som biomarkörer.


-    Vi bedömer att vår lösning är unik eftersom ett och samma instrument kan selektera, detektera och kvantifiera ämnen och jämföra dessa med en referensdatabas. Därmed är det möjligt att diagnostisera sjukdomar långt tidigare än idag, säger Lennart Olsson, en av grundarna till Chromalytica.


Instrumentet och databasen bygger bland annat på forskning av Verner Lagesson, filosofie doktor i analytisk kemi, vid Linköpings universitet. Verner är en av medgrundarna till Chromalytica. Övriga grundare är entreprenören Lennart Olsson . Lennart var en av grundarna till bland annat de noterade företagen Obducat och Audiodev samt Thomas Pileby som är ekonom och jobbat med finansieringsfrågor, bland annat i BTJ-gruppen och Obducat.
Analysinstrument kommer inte att vara större än en bärbar dator. Chromalytica avser att genomföra en extern verifiering av tekniken på ett externt laboratorium under våren 2012 för att senare under året testa instrumentet på patienter. Man avser inom kort inhämta kapital för att industrialisera instrumentet. 2010 fick Chromalytica startkapital av det statliga Vinnova.

Kontakt

Lennart Olsson, Chromalytica AB, Mobilnr: 070-656 22 80.

Thomas Pileby, styrelseordförande, Chromalytica AB, Mobilnr: 0702-072643 .

Bengt Lövdén, VD Medeon AB, 0708-59 45 27, bengt.lovden@medeon.se.

Catrine Pauckstadt, Kommunikationsansvarig Medeon AB, 070 -305 25 65, catrine.pauckstadt@medeon.se.

Medeon Science Park är en forskningspark inom läkemedelsutveckling, medicinteknik, bioteknik och hälsovård. Forskningsparken finns i Malmö, mitt i Öresundsregionen och mitt i Medicon Valley – det geografiska område där 60 procent av Skandinaviens life science-företag finns. På Medeon finns idag ett trettiotal företag med totalt 450 anställda. Medeon ägs av Malmö stad (60 procent) och fastighetsbolaget Wihlborgs (40 procent).

Mer information finns på www.medeon.se.

Medeon-företaget Chromalytica har tagit fram ett kvantmekaniskt indikatorinstrument som på några minuter detekterar och kvantifierar små mängder kemiska ämnen i patientens utandningsluft. Genom att finna ämnen som är kopplade till exempelvis lung- eller bröstcancer kan man diagnostisera cancer innan tumören syns på röntgen. Projektet har delvis finansierats av Vinnova.

Läs vidare »
Media-no-image

Medeon söker idébärare bland vård- och omsorgs personal i Malmö stad

Pressmeddelanden   •   2011-06-13 13:36 CEST

Medeon har startat ett projekt med medel från regionala strukturfonden och syftet är att hitta personer inom vård och omsorg som bär på idéer. Medeons personal kommer bland annat att besöka de stadsdelar i Malmö som efterfrågar mer information om programmet. Målet är att fånga upp och sprida goda idéer som kan användas i vård- och omsorgsverksamheter.  

Om projektet

Programmet består av två delar. I den första delen presenteras hur man kan identifiera ett behov och hur man vet vilken idé som är intressant att arbeta vidare med. Medeon erbjuder praktiska verktyg för att undersöka om deras idé passar med sin personlighet, kunskap och omvärld. I andra delen går man vidare från idé till handling. Man identifierar vilket stöd som behövs för att gå vidare med idén och man erbjuds vägledning för att omvandla idén till produkt, tjänst, metod eller process.

- Personalen inom vård och omsorg som kommer till oss med en idé ska uppleva att programmet karaktäriseras av enkelhet och öppenhet för de idéer som presenteras för oss, säger Bengt Lövdén, VD Medeon AB. 

Medeon kommer även att erbjuda vård- och omsorgspersonal att delta i kreativa och kompetensutvecklande möten. Här kan man få inspiration och respons på sina idéer.

Vi vill göra det så enkelt som möjligt för personalen att föra fram sina idéer och snabbt få återkoppling. Det kan vara såväl små som stora idéer, enkla som komplicerade. Målet är också det ska ske ett idéutbyte och att idéerna kan användas av Malmö stad och andra kommuner för att utveckla vård- och omsorgsverksamheterna.

Kontakt

Bengt Lövdén, VD Medeon AB, 0708-59 45 27, bengt.lovden@medeon.se.

Victoria Rydengård, Projektkoordinator Medeon AB, 0733-22 13 54, victoria.rydengard@medeon.se.

Catrine Pauckstadt, Kommunikationsansvarig Medeon AB, 0703-05 25 65, catrine.pauckstadt@medeon.se.

Om Medeon

Medeon Science Park är en forskningspark inom läkemedelsutveckling, medicinteknik, bioteknik och hälsovård. Forskningsparken finns i Malmö, mitt i Öresundsregionen och mitt i Medicon Valley – det geografiska område där 60 procent av Skandinaviens life science-företag finns. På Medeon finns idag ett trettiotal företag med totalt 450 anställda. Medeon ägs av Malmö stad (60 procent) och fastighetsbolaget Wihlborgs (40 procent).

Mer information finns på www.medeon.se.

Medeon har startat ett projekt med medel från regionala strukturfonden och syftet är att hitta personer inom vård och omsorg som bär på idéer. Medeons personal kommer bland annat att besöka de stadsdelar i Malmö som efterfrågar mer information om programmet. Målet är att fånga upp och sprida goda idéer som kan användas i vård- och omsorgsverksamheter.

Läs vidare »
Media-no-image

Pressinbjudan: 25 000 kronor till ung och lovande Malmöforskare

Pressmeddelanden   •   2011-05-19 15:29 CEST

Plats: Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41, 205 12 Malmö, lokal F3.

Tid: 14.00-16.00.

Mer information

Catrine Pauckstadt, Kommunikationsansvarig Medeon AB, 070 -305 25 65, catrine.pauckstadt@medeon.se.

Om Sparbanken Öresund

Sparbanken Öresund är en regional fullservicebank med lokalt engagemang och fullt fokus på Öresundsregionen. Banken erbjuder privatpersoner samt små och medelstora företag finansiella helhetslösningar i samarbete med marknadens främsta leverantörer. Sparbanken Öresund har 34 kontor på 25 orter i västra Skåne.

Om Medeon

Medeon Science Park är en forskningspark inom läkemedelsutveckling, medicinteknik, bioteknik och hälsovård. Forskningsparken finns i Malmö, mitt i Öresundsregionen och mitt i Medicon Valley – det geografiska område där 60 procent av Skandinaviens life science-företag finns. På Medeon finns idag ett trettiotal företag med totalt 450 anställda. Medeon ägs av Malmö stad (60 procent) och fastighetsbolaget Wihlborgs (40 procent).

Mer information finns på www.medeon.se.

I morgon torsdag delas Medeonstipendiet ut till en ung och lovande Malmöforskare. Stipendiet är på 25 000 kronor och sponsras av Sparbanken Öresund. Stipendiet delas ut i samband med Medeondagen.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Kommunikationsansvarig
  • cawxtrwuine.pauckstadt@mxzedeymseoqsn.se
  • 040 - 32 10 22
  • 070 - 305 25 65

Om Medeon AB

MEDEON - FORSKNINGSPARKEN FÖR OSS INOM LIFE SCIENCE

Medeon Science Park är en forskningspark inom läkemedelsutveckling, medicinteknik, bioteknik och hälsovård. Forskningsparken finns i Malmö, mitt i Öresundsregionen och mitt i Medicon Valley – det geografiska område där 60 procent av Skandinaviens life science-företag finns. Medeon ägs av Malmö stad (60 procent) och fastighetsbolaget Wihlborgs (40 procent). Mer information finns på www.medeon.se

Adress

  • Medeon AB
  • Per Albin Hanssons väg 41
  • 20512 Malmö
  • Vår hemsida