Aoryowd3o9bk4lxcs98x

Nytt projekt för att internationalisera skånska life science-företag

Nyheter   •   2015-09-01 10:09 CEST

Idag går startskottet för det EU-finansierade projektet Southern Sweden Going Global med syfte att öka skånska life science-företags konkurrenskraft och synlighet i världen.

N2vnwvcz6loz6shijmid

Forskningsrön ska bli produkter för diabetes

Nyheter   •   2015-08-24 16:37 CEST

Nystartade utvecklingsbolaget Diabridge ska omvandla upptäckter, som är gjorda av diabetesforskare vid Lunds universitet, till säljbara produkter. Bolaget förlägger sin kommersiella verksamhet till Medeon.

Nu1efzzqkamhdmnfloog

Spjutspetsprotetik till Medeon

Nyheter   •   2015-08-24 16:35 CEST

Tandteknikbolaget DentalSyd har flyttat till Medeon från Limhamn med sin stab om 25 personer för utveckling, produktion och försäljning av protetik, det vill säga ersättningar och förbättringar av tänder. Nyrenoverade och ljusa lokaler som ger ett optimalt flöde för tillverkning och kundmottagning är några av vinsterna med flytten, enligt Richard Galambos, en av två delägare i företaget.

L5mgmqsw3dogbserhvdl

En unik app för patientprioritering i vården

Nyheter   •   2015-06-09 12:59 CEST

En sjuksköterskas frustration över vårdens svårarbetade webbverktyg, förenat med ett eget intresse för smarta IT-lösningar, har lett Medeonbolaget Tonttu till att ta fram en app som hjälper vårdpersonal att prioritera bland patienter i akutsituationer.

O58q3883zb2kypamzd7o

Kompisar som förstår

Nyheter   •   2015-06-09 12:58 CEST

Ideella föreningen Cancerkompisar har sedan januari i år ett kontor på Medeon. Föreningen arbetar hälsofrämjande genom att ge anhöriga till cancersjuka en nätarena där de kan mötas och bearbeta sin oro innan de själva blir sjuka av den. Nu ska Cancerkompisar bli en internettjänst för hela Sverige.

W40i7apdosvwgnwiafdv

Medeonstipendiet på 50 000 kronor tilldelas Isabel Goncalves på LUDC

Pressmeddelanden   •   2015-05-25 15:37 CEST

Diabetes – metaboliter, markörer & komplikationer, är rubriken på Medeondagens program som tisdagen den 26 maj går av stapeln på CRC, Clinical Research Center. Medeondagen äger rum i aulan, Jan Waldenströms gata 35, Malmö, inne på Malmö sjukhusområde. Det är Medeon i samverkan med LUDC som arrangerar dagen.

Zqab1rr1tsko6t3itbh1

Nytt diabetesläkemedel utvecklas på Medeon

Nyheter   •   2015-04-29 10:19 CEST

Genom att kombinera upptäckten att dämpning av en välkänd smärtsignal ger effekt på insulinet i kroppen, med användning av redan prövade substanser, har Medeonbolaget Pila Pharma hittat en snabb väg för att ta fram ett nytt läkemedel mot diabetes.

Q74xazefornjertoqrbj

Medeon ”goes” Europe with KISP and SSP

Nyheter   •   2015-04-29 10:17 CEST

Förra året gick Karolinska Institutet Science Park (KISP), Sahlgrenska Science Park (SSP) och Medeon Science Park in i en gemensam satsning med målet att ytterligare tydliggöra sina erbjudanden för medlemsföretagen och bli mer synliga, även internationellt. Med siktet inställt på utökat globalt samarbete började resan i Europa.

Media-no-image

SISP-medlem och statsminister Stefan Löfven till Sveriges Innovationsriksdag 2015

Nyheter   •   2015-04-21 12:06 CEST

Närmare 300 representanter från kärnan av landets innovationssystem träffas på Sveriges Innovationsriksdag i Västerås tisdag till onsdag. Statsminister Stefan Löfven inleder den nationella kongressen med anförande och frågestund om Sveriges nya innovationspolitik. SISP-medlem är en av deltagarna.

Sveriges Innovationsriksdag samlar för femte året i rad företrädare för innovationsmiljöer, lärosäten och forskningsinstitut, samt nationellt och lokalt ledande politiker, beslutsfattare och näringslivsföreträdare. Tillsammans ska deltagarna definiera och utveckla nyindustrialiseringens behov och möjligheter samt hur vi bäst kan samhandla regionalt för att stärka svensk innovation och tillväxt.

- Den globala konkurrensen ställer allt högre krav på Sveriges näringsliv och här har innovationsstödssystem en viktig roll att stimulera och stödja innovation i både nya och etablerade företag. Samverkan med akademi, kommersialisering och företags öppna innovationsprojekt blir allt viktigare i förnyelse och för konkurrenskraft. Vi ser att i landets innovationsmiljöer sker detta dagligen med goda resultat med fler nya tillväxtbolag, fler företag som kan förnya sina produkter och erbjudanden och nya kunskapsintensiva jobb. Innovationsriksdagens breda uppslutning är glädjande och ett tydligt bevis för den prioritet som frågan om Sveriges innovationskraft har, säger Magnus Lundin, Vd Swedish Incubators & Science Parks - SISP.

Det är den nationella branschföreningen Swedish Incubators & Science Parks – SISP – som tillsammans med sina medlemmar årligen arrangerar Sveriges Innovationsriksdag. Sveriges inkubatorer och science parks fungerar som innovationsdrivande noder i regionala innovationssystem samt konkreta mötesplatser för samverkan mellan näringsliv, akademi och offentliga aktörer. Många av landets kunskapsintensiva och snabbväxande företag utvecklas i dessa innovationsmiljöer.

SISP-medlem deltar på Sveriges Innovationsriksdag för att tillsammans med branschkollegor från hela landet diskutera och definiera hur inkubatorer och science parks skulle kunna nyttjas ännu mer för att stärka Sveriges attraktionskraft och bidra till fler jobb, etableringar och investeringar.

Följ dialogen på Twitter: #SIR15

Om Sveriges Innovationsriksdag 2015, 21-22 april:

Sveriges Innovationsriksdag är den nationella branschföreningen Swedish Incubators & Science Parks – SISPs – årskonferens. Sveriges Innovationsriksdag 2015 arrangeras av SISP med SISP-medlemmen Västerås Science Park som lokal värd. VINNOVA, Tillväxtverket, ALMI, RISE Research Institutes of Sweden, Teknikföretagen, Företagarna och Västerås stad är strategiska medarrangörer. sverigesinnovationsriksdag.se

Närmare 300 representanter från kärnan av landets innovationssystem träffas på Sveriges Innovationsriksdag i Västerås tisdag till onsdag. Statsminister Stefan Löfven inleder den nationella kongressen med anförande och frågestund om Sveriges nya innovationspolitik. SISP-medlem är en av deltagarna.

Läs vidare »
Dzklae1aex0lffzo7rmq

Skräddarsydd affärsutveckling motiverade flytt från Stockholm till Malmö

Nyheter   •   2015-02-25 09:48 CET

Richter Life Science Development har nyligen flyttat in med sin verksamhet, att hantera patent kring en ny typ av labbprodukter för forskning och diagnos av allvarliga bakterieinfektioner, i Medeons inkubator. Anledningen till valet är Medeons utbud av företagsanpassade tjänster och deras starka företagsnätverk, enligt bolagets vd Agneta Richter Dahlfors.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Kommunikationsansvarig
  • catrine.pauckstadt@medeon.se
  • 040 - 32 10 22
  • 070 - 305 25 65

Om Medeon AB

MEDEON - FORSKNINGSPARKEN FÖR OSS INOM LIFE SCIENCE

Medeon Science Park är en forskningspark inom läkemedelsutveckling, medicinteknik, bioteknik och hälsovård. Forskningsparken finns i Malmö, mitt i Öresundsregionen och mitt i Medicon Valley – det geografiska område där 60 procent av Skandinaviens life science-företag finns. Medeon ägs av Malmö stad (60 procent) och fastighetsbolaget Wihlborgs (40 procent). Mer information finns på www.medeon.se

Adress

  • Medeon AB
  • Per Albin Hanssons väg 41
  • 20512 Malmö
  • Vår hemsida