Mm9vdtueau4e6h7ybktd

Medeonföretaget Zest Care växer

Nyheter   •   2015-10-19 13:42 CEST

De senaste åtta åren har mycket skett hos bemanningsföretaget Zest Care, med säte på Medeon. Bolaget har vuxit kraftigt, till 600 anställda, mestadels vårdpersonal. Verksamheten har breddats till att förutom personaluthyrning inkludera bland annat utbildning, och marknaden har expanderat från att vara enbart skånsk till att vara rikstäckande.

Krvproabgvw8fleflgav

Office IT-Partner har nu eget kontor i Medeon Science Park

Nyheter   •   2015-10-19 13:41 CEST

Joacim Mårtensson har löst IT-problem hos flera företag på Medeon sedan 90-talet. Trots att han länge varit ett välkänt ansikte är det först i år han har skaffat sig ett kontor i Medeon Science Park. Han arbetar för Office IT-Partner, som numera är ett av Medeonföretagen.

Aoryowd3o9bk4lxcs98x

Nytt projekt för att internationalisera skånska life science-företag

Nyheter   •   2015-09-01 10:09 CEST

Idag går startskottet för det EU-finansierade projektet Southern Sweden Going Global med syfte att öka skånska life science-företags konkurrenskraft och synlighet i världen.

N2vnwvcz6loz6shijmid

Forskningsrön ska bli produkter för diabetes

Nyheter   •   2015-08-24 16:37 CEST

Nystartade utvecklingsbolaget Diabridge ska omvandla upptäckter, som är gjorda av diabetesforskare vid Lunds universitet, till säljbara produkter. Bolaget förlägger sin kommersiella verksamhet till Medeon.

Nu1efzzqkamhdmnfloog

Spjutspetsprotetik till Medeon

Nyheter   •   2015-08-24 16:35 CEST

Tandteknikbolaget DentalSyd har flyttat till Medeon från Limhamn med sin stab om 25 personer för utveckling, produktion och försäljning av protetik, det vill säga ersättningar och förbättringar av tänder. Nyrenoverade och ljusa lokaler som ger ett optimalt flöde för tillverkning och kundmottagning är några av vinsterna med flytten, enligt Richard Galambos, en av två delägare i företaget.

L5mgmqsw3dogbserhvdl

En unik app för patientprioritering i vården

Nyheter   •   2015-06-09 12:59 CEST

En sjuksköterskas frustration över vårdens svårarbetade webbverktyg, förenat med ett eget intresse för smarta IT-lösningar, har lett Medeonbolaget Tonttu till att ta fram en app som hjälper vårdpersonal att prioritera bland patienter i akutsituationer.

O58q3883zb2kypamzd7o

Kompisar som förstår

Nyheter   •   2015-06-09 12:58 CEST

Ideella föreningen Cancerkompisar har sedan januari i år ett kontor på Medeon. Föreningen arbetar hälsofrämjande genom att ge anhöriga till cancersjuka en nätarena där de kan mötas och bearbeta sin oro innan de själva blir sjuka av den. Nu ska Cancerkompisar bli en internettjänst för hela Sverige.

W40i7apdosvwgnwiafdv

Medeonstipendiet på 50 000 kronor tilldelas Isabel Goncalves på LUDC

Pressmeddelanden   •   2015-05-25 15:37 CEST

Diabetes – metaboliter, markörer & komplikationer, är rubriken på Medeondagens program som tisdagen den 26 maj går av stapeln på CRC, Clinical Research Center. Medeondagen äger rum i aulan, Jan Waldenströms gata 35, Malmö, inne på Malmö sjukhusområde. Det är Medeon i samverkan med LUDC som arrangerar dagen.

Zqab1rr1tsko6t3itbh1

Nytt diabetesläkemedel utvecklas på Medeon

Nyheter   •   2015-04-29 10:19 CEST

Genom att kombinera upptäckten att dämpning av en välkänd smärtsignal ger effekt på insulinet i kroppen, med användning av redan prövade substanser, har Medeonbolaget Pila Pharma hittat en snabb väg för att ta fram ett nytt läkemedel mot diabetes.

Q74xazefornjertoqrbj

Medeon ”goes” Europe with KISP and SSP

Nyheter   •   2015-04-29 10:17 CEST

Förra året gick Karolinska Institutet Science Park (KISP), Sahlgrenska Science Park (SSP) och Medeon Science Park in i en gemensam satsning med målet att ytterligare tydliggöra sina erbjudanden för medlemsföretagen och bli mer synliga, även internationellt. Med siktet inställt på utökat globalt samarbete började resan i Europa.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Kommunikationsansvarig
  • catrine.pauckstadt@medeon.se
  • 040 - 32 10 22
  • 070 - 305 25 65

Om Medeon AB

MEDEON - FORSKNINGSPARKEN FÖR OSS INOM LIFE SCIENCE

Medeon Science Park är en forskningspark inom läkemedelsutveckling, medicinteknik, bioteknik och hälsovård. Forskningsparken finns i Malmö, mitt i Öresundsregionen och mitt i Medicon Valley – det geografiska område där 60 procent av Skandinaviens life science-företag finns. Medeon ägs av Malmö stad (60 procent) och fastighetsbolaget Wihlborgs (40 procent). Mer information finns på www.medeon.se

Adress

  • Medeon AB
  • Per Albin Hanssons väg 41
  • 20512 Malmö
  • Vår hemsida