Skip to main content

Med foten på jobbtröskeln

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2015 14:23 CET

I senaste numret av tidningen KOM skriver Medlearns VD Tobias Karlström och Chef Vuxenutbildning Per Andersson om vikten av starkare och tydligare jobbfokus inom vuxenutbildningen. För att möta den strukturella arbetslösheten och integrationsutmaningarna behöver vuxenutbildningen förändras och utvecklas.

Artikeln återges i sin helhet i bifogad länk.

Senaste nr av tidningen KOM Tidningen KOM ges ut av ViS (Vuxenutbildning i samverkan).

Med foten på jobbtröskeln

"When the rate of change outside exceeds the rate of change inside the end is in sight." Detta klassiska citat av Jack Welch, Chef för GM sätter fingret på hur viktigt det är att hela tiden följa och anpassa sig till den värld och omvärld vi lever och verkar i. I vilken utsträckning är vi som jobbar inom vuxenutbildningen i takt med vår omvärld?

Siffror från arbetsförmedlingen visar med all tydlighet att antalet lediga jobb faktiskt ökar, men att arbetslösheten fortsätter att ligga runt 8 %. Sammantaget visar det tydligt på att det finns en matchningsproblematik, de som söker jobb har inte den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden samtidigt som arbetsgivarna har svårt att hitta kompetent arbetskraft. De grupper som har svårast att komma in på arbetsmarknaden är de med funktionshinder, de med låg utbildningsnivå och de som har en utomeuropeisk bakgrund, den senare gruppen är också den grupp som ökar mest.

Men det finns jobb. Vissa sektorer får allt svårare att rekrytera. Arbetsförmedlingens bristindex pekar ut yrkesområden som pedagogiskt arbete, hälso- och sjukvård, IT och tekniskt arbete som områden med svårigheter att finna arbetskraft. Addera till detta den digitala utvecklingen i samhället som både skapar nya jobb och förändrar arbetsuppgifter och yrken. 

Att genom utbildning och andra insatser få människor långt ifrån arbetsmarknaden i jobb eller ställa om människor mitt i yrkeslivet till en annan profession blir bara viktigare. Trenden är tydlig – allt fler vuxna behöver utbildning och stöd för att ställa om och komma i jobb. Förändringarna är stora och inte minst den ökade flyktingströmmen sätter vuxenutbildningssystemet under stor press.

Självklart har vi som jobbar med vuxenutbildning haft arbetsmarknaden och jobb i fokus även tidigare. Men har vi haft tillräckligt fokus på att det vi gör handlar om att våra studerande ska komma i jobb? Vi tycker oss se en positiv utveckling när t.ex. vissa kommuner börjar sätta andel studerande som kommit i jobb efter utbildningen som mål i upphandlingar av vuxenutbildning. Men vi kan göra mer!

På Medlearn har vi tagit några första steg och vi mäter nu i alla våra utbildningar hur många av våra studerande som kommer i jobb – det blir vårt viktigaste mål att styra vår verksamhet efter. Det tvingar oss att i allt vi gör stärka individens möjlighet till jobb och det gör att vi behöver samverka än mer med arbetslivet. Vi på Medlearn har också bestämt oss för att flytta gränsen för vårt ansvar, vi ser oss fortfarande som en utbildare men vårt ansvar sträcker sig hela vägen in i arbete. Det betyder att vi måste tänka nytt och därför börjar vi nu aktivt jobba med utrekrytering av våra studerande och adderar även rekryteringskompetenser och yrkesvägledningsresurser i våra utbildningar.

Vuxenutbildningsvärlden behöver sätta jobben i fokus och låta det styra både våra pedagogiska vägval och studieformer, hur vi organiserar oss och inte minst hur vi kan tänka nytt för att få fler i jobb.

Låt oss nu gemensamt tänka nytt och flytta fokus från när den studerande går ut genom skolans ytterdörr till när hen kliver in genom entrédörren på nya jobbet! Vuxenutbildningen har en avgörande roll i att lösa våra största samhällsutmaningar och därför har det aldrig varit viktigare att vi förändrar oss i takt med vår omvärld.

Per Andersson, Chef Vuxenutbildning Medlearn
Tobias Karlström, VD Medlearn

Tobias Karlström har sedan 2003 arbetat med vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor, kompetensutveckling och edutech i olika roller i flera privata utbildningsföretag. Tobias är idag VD på MedLearn och sitter även i styrelsen i Berghs School of Communication, iris Sverige och Reaktorskolen i Norge.

Per Andersson har sedan 1997 jobbat inom den kommunala vuxenutbildningen, framförallt i rollen som kommunal rektor. Har i rollen varit med och tagit fram ett antal Sfx-utbildningar och gemensam Samhällsinformation för Stockholms län.

Medlearn är ett utbildningsföretag med fokus på utbildning inom vård- och omsorg med verksamhet i hela Sverige.

Verksamhetsidén är unik med ett brett fokus på att genom utbildning försörja och utveckla vård- och omsorgen i Sverige. Medlearn erbjuder utbildning på gymnasial nivå för vuxna, yrkeshögskola och högskola samt kompetensutveckling och fortbildning. Vi utbildar mot många vårdyrken så som undersköterska, tandsköterska och ambulanssjukvårdare. Våra kunder och uppdragsgivare är kommuner, arbetsförmedlingen, landsting och privata vårdgivare samt andra aktörer inom vård-, omsorgs, och hälsosektorn. Med skolor över hela Sverige och ca 160 anställda utbildar vi årligen 4 000 personer till ett yrke i vården och fortbildar många som redan arbetar i vården.

MedLearn är sedan november 2013 till 100 % en del av utbildningskoncernen Anthon B Nilsen Utbildning AB som i sin tur ägs av den norska utbildningskoncernen Anthon B Nilsen Utdanning A/S. I koncernen ingår totalt 13 utbildningsföretag med ca 40 000 elever vilket gör oss till en av de största utbildningskoncernerna i Skandinavien. Hela koncernen ägs till hälften av den allmännyttiga stiftelsen Reidar og Gunnar Holsts Legat MedLearn och Anthon B Nilsen koncernen bedriver utbildning med långsiktighet, samhällsansvar och kvalité i fokus.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.