Skip to main content

Inbjudan till presskonferens

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2013 15:25 CEST

Vid en presskonferens presenterar Medlingsinstitutet den officiella lönestatistiken för år 2012 och dessutom rapporten "Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2012?"

Presslegitimation krävs för deltagande i presskonferensen.

Tid: Torsdag den 20 juni 2012 kl. 9:00-10:00
(Kaffe och smörgås serveras från kl. 8:30)

Plats: Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Gamla Stan

Anmälan till bo.andersson@mi.se senast den 17 juni.

Lönestrukturstatistiken är en årlig undersökning som baseras på individuppgifter. Den innehåller uppgifter om till exempel kön, ålder, yrke, utbildning och region. Syftet med den årliga lönestrukturstatistiken är att ge en översiktlig och jämförbar bild av lönestrukturen för hela arbetsmarknaden. Med hjälp av dessa uppgifter kan man till exempel ge en mer nyanserad bild av relationen mellan kvinnors och mäns löner.

Medlingsinstitutet är ansvarig myndighet för den officiella svenska lönestatistiken. Statistiken produceras av Statistiska centralbyrån, SCB.