Skip to main content

Inbjudan till presskonferens: officiella lönestatistiken 2006

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2007 15:50 CEST

o Tisdagen den 4 september publiceras den officiella lönestatistiken 2006 för hela ekonomin.
o Medlingsinstitutet presenterar en analys av statistiken på en presskonferens.
o Hela materialet läggs samtidigt ut på statistiska centralbyråns hemsida: www.scb.se, i databasen.

Tid för presskonferensen: tisdag 4 september 2007, kl 9.30
Plats: Victory Konferens, salen St Vincent, Lilla Nygatan 4, Gamla Stan, Stockholm.

Syftet med den årliga s.k. lönestrukturstatistiken är att ge en översiktlig och jämförbar bild av lönestrukturen för hela arbetsmarknaden.
Denna statistik baseras på individuppgifter. Den innehåller uppgifter om kön, ålder, utbildningsnivå, yrkestillhörighet och region.

Med hjälp av dessa uppgifter kan man bl.a. ge en mer nyanserad bild av relationerna mellan kvinnors och mäns löner genom att ta hänsyn till faktorer som yrke, ålder, utbildning och sektor.

Medlingsinstitutet är sedan 2001 ansvarig myndighet för den officiella svenska lönestatistiken. Merparten av materialet till den årliga lönestrukturlönestatistiken samlas in av arbetsgivarorganisationer och berarbetas sedan av Medlingsinstitutet
och Statistiska Centralbyrån, SCB.

Berätta gärna att du kommer, så beställer vi mackor!

Presskontakt
Anne-Marie Egerö
08-545 292 43
070-309 86 86