Skip to main content

Korrigerat pressmeddelande (rätt datum för konflikt)

Pressmeddelande   •   Maj 05, 2014 10:34 CEST

Medlingsinstitutets fasta medlare Ralf Larsson handlägger ärendet där GS – Facket för Skogs- Trä- och Grafisk bransch varslat om strejk mot företaget Öggestorp Service i Tenhult utanför Jönköping.

Fackförbundet GS kräver kollektivavtal med företaget.

Konflikten bryter ut den 13 maj om inte en lösning nåtts innan dess


Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.