Skip to main content

Löneutveckling till och med september 2015

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2015 09:05 CET

De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgick i genomsnitt till 2,2 procent för perioden januari till och med september 2015. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 2,5 procent och för arbetare 1,8 procent. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,4 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Siffrorna ovan bygger på ett genomsnitt för januari till och med september månad 2015 jämfört med motsvarande period 2014. Jämför man enbart september månad 2015 med samma månad året innan blir löneökningarna 2,2 procent för näringslivet och 2,4 för hela ekonomin. I offentlig sektor var motsvarande löneökningstal 2,8 procent i kommunerna, 2,6 procent i landstingen och 2,5 procent i staten.

Löneökningstakten revideras fortlöpande, bland annat på grund av utbetalning av retroaktiva löner. Statistiken blir definitiv först efter 12 månader.

Beräkningarna baseras på den konjunkturlönestatistik som publicerades på Statistiska Centralbyråns hemsida den 30 november.

Mer information:

Valter Hultén

Nationalekonom, Medlingsinstitutet, tel 08-545 292 44

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.