Skip to main content

Löneutvecklingen till och med juni 2012

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2012 10:24 CEST

De hittills uppmätta löneökningarna i industrin uppgår till 3,6 procent första halvåret 2012 jämfört med första halvåret 2011. Motsvarande ökningstal för näringslivet var 2,9 procent och för hela ekonomin 2,4 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Den lägre löneökningstakten för hela ekonomin beror bland annat på att löner enligt de nya avtalen ännu så länge betalats ut i liten utsträckning i kommunerna.

Löneökningstakten inom industrin skiftade uppåt i februari 2012 när nya löneavtal började gälla. En majoritet av de industrianställda tycks också ha fått sina löner utbetalda enligt det nya avtalet. Profilen i industrins avtal implicerar dock en viss avmattning i löneökningstakten under andra halvåret 2012.

Siffrorna ovan bygger på ett genomsnitt för årets sex första månader jämfört med samma period förra året. Jämför man enbart juni månad 2012 med samma månad året innan blir löneökningarna inom industrin 3,1 procent, inom näringslivet 2,6 procent och för hela ekonomin 2,0.

Beräkningarna baseras på den konjunkturlönestatistik som publicerades på Statistiska Centralbyråns hemsida den 29 augusti.

 Löneökningstakten revideras fortlöpande, bland annat på grund av utbetalning av retroaktiva löner. Statistiken blir definitiv först efter 12 månader.

Utvecklingen i siffror och i diagramform finns på Medlingsinstitutets hemsida www.mi.se

Mer information
Bo Enegren
08-545 292 44

 

Medlingsinstitutet är ansvarig myndighet för den officiella lönestatistiken. Statistiken produceras av Statistiska centralbyrån (SCB).

Bifogade filer

Word-dokument