Skip to main content

Löneutvecklingen till och med september 2012

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2012 10:03 CET

De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgår till 3,1 procent för perioden januari till september 2012. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 3,2 procent och för arbetare 3,0. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,5 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Den lägre löneökningstakten för hela ekonomin jämfört med näringslivet beror bland annat på att löner enligt de nya avtalen ännu så länge betalats ut i liten utsträckning i kommuner och landsting. Detta innebär att löneökningstakten efter hand kommer att korrigeras upp i kommunerna i takt med att retroaktiva löner betalas ut.

Siffrorna ovan bygger på ett genomsnitt för årets nio första månader jämfört med samma period förra året. Jämför man enbart september månad 2012 med samma månad året innan blir löneökningarna inom näringslivet 3,0 procent och för hela ekonomin 2,4 procent.

Beräkningarna baseras på den konjunkturlönestatistik som publicerades på Statistiska Centralbyråns hemsida den 30 november.

Löneökningstakten revideras fortlöpande, bland annat på grund av utbetalning av retroaktiva löner. Statistiken blir definitiv först efter 12 månader.

Medlingsinstitutet är ansvarig myndighet för den officiella lönestatistiken. Statistiken produceras av Statistiska centralbyrån (SCB).

Mer information
Bo Enegren
08-545 292 44

 

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.