Skip to main content

Medelare utsedda i flygförhandlingar

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2013 10:06 CEST

Medlingsinstitutet har utsett Jan Sjölin och Gunilla Runnquist att medla mellan Unionen och Svenska Flygbranschen i förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för kabinpersonal.

Medlingen sker på gemensam begäran från parterna. Något varsel om konfliktåtgärder föreligger inte.

Jan Sjölin har tidigare varit avtalssekreterare på Svenska Kommunal-arbetareförbundet.
Gunilla Runnquist har tidigare varit förhandlingschef på Lärarförbundet.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.