Skip to main content

Medlare utseda i biografförhandlingar

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2013 17:35 CEST

Medlingsinstitutet har utsett Gunilla Runnquist och Torgny Wännström att medla mellan Medieföretagen och Teaterförbundet i tvisten om ett nytt kollektivavtal för biografanställda.

Teaterförbundet har varslat om blockadåtgärder mot övertid, mertid och nyanställning. Varslet riktar sig endast mot SF Bio.

Gunilla Runnquist har tidigare varit förhandlingschef på Lärarförbundet.
Torgny Wännström har varit chef för Afa Försäkring.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.