Skip to main content

Medlare utsedda för serviceentreprenader

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2013 09:26 CEST

Medlingsinstitutet har utsett Hans Svensson och Jan-Peter Duker att medla i tvisten mellan Almega Tjänsteförbunden å ena sidan och Fastighetsanställdas Förbund och SEKO - Facket för service och kommunikation å den andra om ett nytt kollektivavtal för serviceentreprenader.

Fastighets och SEKO har varslat om strejk vid ett antal serviceentreprenadföretag från den 20 juni. Dessutom har varsel lagts om blockadåtgärder mot övertid, mertid, nyanställning och inhyrning på hela avtalsområdet.

Hans Svensson har bland annat ett förflutet som förhandlingsombudsman på Försäkringsanställdas förbund, som vd på Försäkringskasseförbundet, som statssekreterare på socialdepartementet och som kommunikationsdirektör på Skandia.

Jan-Peter Duker har varit vice vd och avtalsansvarig i Svenskt Näringsliv.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.