Skip to main content

Medlare utsedda i flygbranschen

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2016 12:42 CET

Medlingsinstitutet har utsett Jan Sjölin, Bengt Huldt och Katarina Novak att  medla mellan Global Employer Company Ltd/Svenska Flygbranschen å ena sidan och  Unionen å den andra i förhandlingen om ett nytt kollektivavtal.

 Unionen har varslat om strejk på flygningar till och från Arlanda med bolaget  Flybe från den 22 februari 2016 om en lösning inte har nåtts innan dess.

Tvisten gäller kabinpersonal på bolaget Flybe som är underleverantör till  SAS.

 De tre medlarna medlar också i tvisten mellan samma arbetsgivare och Svensk  Pilotförening.

 Jan Sjölin har bland annat tidigare varit avtalsombudsman på Svenska  Kommunalarbetareförbundet.

 Bengt Huldt har tidigare bland annat varit vd för Stål- och  metallarbetsgivarna, Gruvornas arbetsgivareförbund och Svemek.

Katarina Novak har tidigare bland annat varit vd och förbundsdirektör på  Skogs- och lantarbetsgivareförbundet.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.