Skip to main content

Medlarna i Göteborgs hamn lösta från sitt uppdrag

Pressmeddelande   •   Jul 14, 2017 11:00 CEST

Medlingsinstitutet har beslutat att bevilja medlarna Anders Lindströms och Jan Sjölins begäran och lösa dem från uppdraget i Göteborgs hamn. Medlingsuppdraget mellan Hamnarbetarförbundets avdelning 4 och APM Terminals har pågått sedan den 25 november 2016.

- De båda medlarna, som är två av de mest erfarna som Medlingsinstitutet har att tillgå, anser att alla möjligheter till en framgångsrik medling har uttömts. En lösning kräver inte bara skickliga medlare utan också parter som är villiga att kompromissa, säger Medlingsinstitutets generaldirektör Carina Gunnarsson.

- Förhoppningsvis har medlingen ändå bidragit till att skapa en större klarhet hos parterna om vilka förutsättningarna är för att hitta en lösning på konflikten.  

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.