Skip to main content

Medling om krav på kollektivavtal

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2014 13:30 CEST

Medlingsinstitutets faste medlare Ralf Larsson handlägger ärendena där fackförbundet Unionen varslar om konflikt mot trafikskolor i Malmö och Lund.

Unionen kräver kollektivavtal med trafikskolorna.

De företag det gäller är RH Konsult, Erikssons yrkestrafikskola och Erikssons trafikskola. Unionen varslar om strejk och blockad mot nyanställning och inhyrning. Stridsåtgärderna träder i kraft den 10 juni om ingen lösning nås innan dess.

Presskontakt

Bosse Anderssson

Medlingsinstitutet, 08-545 292 43


Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.