Skip to main content

Medling om krav på kollektivavtal

Pressmeddelande   •   Maj 05, 2014 10:29 CEST

Medlingsinstitutets fasta medlare Eva-Helena Kling handlägger ärendet där fackförbundet Seko varslat om blockad av nyanställning och inhyrning av personal mot rederiet Stockholms Ström.

Seko kräver kollektivavtal med företaget som bland annat trafikerar Fjäderholmarna.

Konflikten bryter ut den 14 maj om inte en lösning nåtts innan dess.

Presskontakt

Bosse Andersson

Medlingsinstitutet, 08-545 292 43


Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.