Skip to main content

Medling om krav på kollektivavtal

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2014 10:30 CEST

Medlingsinstitutets fasta medlare Eva-Helena Kling handlägger ärendet där Livsmedelsarbetareförbundet varslat om strejk mot företaget Dessert & Choklad Stockholm.

Livsmedelsarbetareförbundet kräver kollektivavtal med företaget.

Konflikten bryter ut den 26 maj om inte en lösning nåtts innan dess.

 


Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.