Skip to main content

Medling om krav på kollektivavtal

Pressmeddelande   •   Maj 22, 2014 13:25 CEST


Medlingsinstitutets fasta medlare Eva-Helena Kling handlägger ärendena där fackförbunden Seko och Unionen varslat om stridsåtgärder mot företagen Third Generation Network Services och Mobile Momentum Nordic AB.

Seko varslar om strejk och om blockad av nyanställning och inhyrning av personal.

Unionen varslar om blockad av nyanställning och inhyrning som har till syfte att utföra blockerat arbete.

Facken kräver kollektivavtal med företagen. Konflikten bryter ut den 3 juni om inte en lösning nåtts innan dess.

Presskontakt

Bosse Andersson

Medlingsinstitutet 08-545 292 43

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.