Skip to main content

Presskonferens om löner och löneskillnad

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2017 08:54 CEST

Den 20 juni presenterar Medlingsinstitutet sin rapport ”Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2016 – vad säger den officiella lönestatistiken”.

Samtidigt presenteras den officiella lönestrukturstatistiken för år 2016.

Tid: Tisdagen den 20 juni 2017 klockan 9:00

Plats: Kungliga Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Gamla Stan, Stockholm

Ta med pressleg.

Lönestrukturstatistiken bygger på en årlig undersökning som baseras på individuppgifter. Den innehåller uppgifter om till exempel kön, ålder, yrke, utbildning och region. Syftet med den årliga lönestrukturstatistiken är att ge en översiktlig och jämförbar bild av lönestrukturen för hela arbetsmarknaden. Med hjälp av dessa uppgifter kan man till exempel ge en mer nyanserad bild av relationen mellan kvinnors och mäns löner.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.