Skip to main content

Treåriga avtal tecken på återhämtning

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2014 13:00 CEST

Den nordiska arbetsmarknaden börjar hämta sig efter den ekonomiska krisen och såväl Danmark, som Sverige och Finland har tecknat treåriga avtal efter ett par avtalsrörelser med kortare avtalsperioder. Det konstaterar Medlingsinstitutets nationalekonom Bo Enegren i en rapport om löner och konkurrenskraft i Norge och Danmark.
– Det finns en försiktigt ökande optimism i dansk industri som bottnar i ljusare konjunkturutsikter, men som också beror på de senaste årens förbättring av konkurrenskraften, säger Medlingsinstitutets nationalekonom Bo Enegren.

Trots en förbättrad konkurrenskraft återstår ändå för Danmark att ta igen förlorad mark för den danska ekonomin.

I Norge bromsar löneökningarna in, men de är fortfarande högre än i konkurrentländerna och på sikt kan den internationellt konkurrensutsatta sektorn i Norge få betala priset för att den kostnadsmässiga konkurrenskraften försvagas.

Mer information

Bo Enegren

Medlingsinstitutet 08-545 292 44


Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.