Skip to main content

Film från Almedalsveckan 2018

Nyhet   •   Jul 05, 2018 14:21 CEST


Medtronic i samarbete med Dagens Medicin Agenda arrangerar seminarium under Almedalsveckan, onsdagen den 4 juli kl. 11:40-12:30. Plats: Burmeisters Bakficka, Tage Cervins gata 8, Dagens Medicin Agenda Vårdtorg.

Fetmaepidemin ökar både globalt och i Sverige, och sjuklig fetma är en folksjukdom. Ändå har antalet som erbjuds den mest effektiva behandlingsmetoden vid sjuklig fetma minskat kraftigt de senaste åren. Är det fördomar eller okunskap som styr vårdens beslut? Vem ska styra vårdens beslut?

Fetma ökar risken för allvarliga sjukdomar, som vi idag lägger enorma resurser på att behandla, samt en stor orsak till förlorade friska levnadsår. Dessutom är fetma stigmatiserande för många, som känner skuld och skam då råd om livsstilsförändringar inte hjälper dem.

Vilka bör få tillgång till operation? Varför är det olika kriterier för kirurgi beroende på var i landet man bor? Kommer den nya nationella kunskapsstyrningen att ta ett helhetsgrepp på sjuklig fetma, med tydliga riktlinjer för vilka som ska ha tillgång till fetmakirurgin? Västra Götalandsregionen har i år introducerat vårdepisodersättning som omfattar hela vårdinsatsen, inkluderat för- och eftervården. Vad kan detta bidra till?

Medverkande:

Ann Söderström, styrgruppen för nationell kunskapsstyrning, hälso- och sjukvårdsdirektör, Västra Götalandsregionen.

Anders Sylvan, styrgruppen för nationell kunskapsstyrning, landstingsdirektör i Västerbottens läns landsting.

Gilbert Tribo (L), regionråd, Region Skåne.

Viviane Macdisi (S), regionråd, Region Uppsala.

Jenny Vinglid, generalsekreterare på Riksförbundet HOBS, Hälsa Oberoende av Storlek.

Carl-Magnus Brodén, gastroenterolog, internmedicinare, medicinskt ansvarig, Aleris Obesitas Skåne.

Marcus Lagerström, psykolog, fokus obesitaskirurgi, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör Dagens Medicin