Skip to main content

Hjärtflimmer: Frysteknik sparar tid på operationsbordet

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2016 10:55 CEST

Nya omfattande studier visar att en procedur som använder Medtronics ”frysteknik” är ett säkert och effektivt sätt att behandla hjärtflimmer. Metoden kräver mindre tid på operationsbordet än alternativet, vilket självklart är en fördel för patienterna men även för hälso- och sjukvårdspersonalen och sjukhusen.

I takt med att befolkningen blir äldre och antalet patienter ökar, har det uppstått ett ökande behov av att införa avancerade tekniker som, förutom att vara säkra, även är optimala vad gäller tidsåtgång.

Hjärtflimmer (även kallat förmaksflimmer) är en rytmstörning i hjärtats förmak (atrier). Vid förmaksflimmer är hjärtats normala rytm satt ur funktion så att det istället slår med oregelbunden och ofta för snabb hjärtrytm. Förmaksflimmer är den vanligaste och mest obehandlade hjärtrytmstörningen i världen. Över 33,5 miljoner människor lever med det världen över. Förmaksflimmer kan drabba vem som helst, men risken att drabbas ökar med åldern.

Medtronics ”frysteknik” (Arctic Front Advance Cryoballoon Ablation System) är en procedur där man med hjälp av en ballong fryser de dåliga cellerna och blockerar de elektriska signaler som gör att hjärtat slår oregelbundet. Metoden kan göras på mycket kortare tid än alternativet där man punkt för punkt bränner små mängder hjärtvävnad som orsakar rytmstörningarna.

Läs tillkännagivandet av den så kallade Fire & Ice-studien i bifogat pressmeddelande (på engelska). Resultaten presenterades nyligen i New England Journal of Medicine och på den årliga ACC-kongressen i USA (The American College of Cardiology’s 65th Annual Scientific Sessions).

Medtronic är ett ledande internationellt företag inom medicinsk teknik. Vi utvecklar medicintekniska produkter och behandlingar för att hjälpa patienter och förbättra deras livskvalitet