Skip to main content

MEDTRONIC FÅR CE-MÄRKNING FÖR MINIMED™ 670G HYBRID CLOSED LOOP SYSTEM

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2018 11:10 CEST

DUBLIN – 25 juni 2018 – Medtronic plc (NYSE:MDT), ett globalt ledande företag inom medicinteknik, meddelade idag att de erhållit CE-märkning (Conformité Européenne) för MiniMed™ 670G hybrid closed loop-systemet – det första och enda system som automatiserar och skräddarsyr tillförseln av basalinsulin 24 timmar om dygnet[i]. Systemet har fått CE-märkning för behandling av personer med typ 1-diabetes som är sju år och äldre, och studier pågår för att utöka indikationen till att omfatta ytterligare patientpopulationer.

”Vi är stolta över att presentera vår mest avancerade algoritm för SmartGuard Auto Mode utanför USA, som inte bara bidrar till att förhindra lågt blodsocker utan förbättrar tiden inom målområdet, ”Time in Range” – ett mycket viktigt mått på effekten av diabeteshantering på en patients glukosnivåer – genom att minska tid i hyperglykemi”, säger Alejandro Galindo, vd för divisionen Advanced Insulin Management inom Medtronics Diabetes Group. ”MiniMed 670G-systemet har avancerat vår förmåga att automatiskt stoppa och återuppta insulintillförsel genom att automatisera en självjusterande tillförsel av basalinsulin var femte minut som baseras på sensornglukosvärden – tack vare den mest avancerade algoritmen som förbättrar kliniska utfall”.

Företagets mest avancerade SmartGuard™-teknik och mest noggranna[ii] sensor för kontinuerlig glukosmätning (CGM) – Guardian™ Sensor 3 – arbetar tillsammans för att självjustera tillförseln av basalinsulin för bättre skydd mot både höga och låga värden och bidrar till att förbättra Time in Range (den procentandel av tiden som tillbringas med optimal glykemisk kontroll mellan 3,9–10 mmol/L[iii],[iv]. SmartGuard-tekniken är den enda smarta algoritmen som kan anpassa sig efter varierande blodsockernivåer och automatiskt justera tillförseln av basalinsulin för att stabilisera nivåerna. Denna avancerade algoritm efterliknar funktionen hos en frisk bukspottkörtel och är den enda tekniken i världen som aktivt bidrar till en ökad tid inom glykemisk kontroll och hanterar både höga och låga värden. Systemet innehåller dessutom CONTOUR®NEXT LINK 2.4, ett system för kontinuerlig glukosövervakning från Ascensia Diabetes Care.

”Vi har sett att denna innovation ser mycket lovande ut när det gäller bättre glukoskontroll och förbättrad livskvalitet för de som lever med typ 1-diabetes”, säger Pratik Choudhary, M.D., senior föreläsare och diabeteskonsult vid King's College i London. ”Att MiniMed 670G-systemet kan stabilisera glukosnivåerna automatiskt är ett viktigt framsteg och jag ser fram emot att presentera det för mina patienter i Europa.”

Medtronic kommer att introducera MiniMed 670G-systemet på marknaden i utvalda länder i Europa under hösten 2018, med förbehåll för lokala myndighetskrav.

Time in Range

”Time in Range” (tid inom målområdet) avser den procentandel av tiden som personer med typ 1-diabetes tillbringar i det optimala glykemiska intervallet mellan 3,9–10 mmol/L. Målet med diabeteshantering är att öka tiden som tillbringas i detta hälsosamma intervall och minimera höga och låga glukosnivåer, vilka kan leda till både omedelbara och långsiktiga komplikationer som skador på blodkärl vilket i sin tur ökar risken för kranskärlssjukdom, hjärtinfarkt och stroke. Skador på blodkärl kan också leda till synbortfall, njursjukdom och nervproblem. Det är möjligt att öka tiden imom målområdet långsiktigt genom att dra nytta av framstegen inom diabetesbehandling, som MiniMed 670G-systemet med SmartGuard-teknik, som automatiserar tillförseln av basalinsulin.3,4

Om Medtronics Diabetes Group(www.medtronicdiabetes.com)

Medtronic arbetar tillsammans med världssamfundet för att förändra människors sätt att hantera diabetes. Företaget har som målsättning att förändra diabetesvården genom att utöka tillgången, integrera vården och förbättra de kliniska resultaten så att personer som lever med diabetes kan åtnjuta större frihet och bättre hälsa.

[i] Iturralde E, et al. The Diabetes Educator. 2017; 43(2):223 – 232.

[ii] Christiansen M, et al. Diabetes Technol Ther. 2017; 19(9): 1-11.

[iii] Bergenstal, R. M. et al. Jama. 2016; 316 (16): 1407 – 1408.

[iv] Garg SK et al. Diabetes Technol Ther. 2017 Mar;19(3):155-163.

Eventuella framåtblickande uttalanden är föremål för risker och osäkerheter såsom de som beskrivs i Medtronics periodiska rapporter som finns hos Securities and Exchange Commission. De faktiska resultaten kan skilja sig avsevärt från de förväntade resultaten.

– slut –

Ascensia Diabetes Care och Contour är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Se enhetens handbok för detaljerad information avseende bruksanvisning, indikationer, kontraindikationer, varningar, försiktighetsåtgärder och eventuella biverkningar. För ytterligare information, kontakta din lokala representant för Medtronic.

Medtronic plc (www.medtronic.com), med huvudkontor i Dublin, Irland, är ett av världens största företag inom medicinteknik, -tjänster och -lösningar och jobbar för att lindra smärta, återställa hälsa och förlänga livet för miljontals människor runt om i världen. Medtronic har fler än 86 000 medarbetare globalt och ger service till läkare, sjukhus och patienter i fler än 150 länder. Företaget fokuserar på samarbete med intressenter runt om i världen för att föra hälso- och sjukvården framåt, tillsammans.

Bifogade filer

PDF-dokument