Skip to main content

MEDTRONIC FÖRVÄRVAR SAPIENS STEERING BRAIN STIMULATION

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2014 15:35 CEST

Sapiens Deep Brain Stimulation-teknologier stärker Medtronics ledande position inom neuromodulering och neurovetenskap

MINNEAPOLIS och EINDHOVEN– Medtronic, Inc. (NYSE:  MDT) tillkännagav i slutet av augusti förvärvet av Sapiens Steering Brain Stimulation (Sapiens SBS), ett privatägt utvecklingsföretag för tekniker för djupelektrodstimulering [deep brain stimulation (DBS)] för cirka 200 miljoner dollar i en transaktion med likvida medel.

Förvärvet av Sapiens SBS stärker Medtronics möjligheter på ett viktigt, framväxande område inom medicin, nämligen modulering av hjärnans funktion. Förvärvet är ett exempel på Medtronics pågående investering i innovation eftersom företaget strävar efter att bli den självklara samarbetspartnern för neurokirurger och neurocentra runt om i världen.

Sapiens SBS, i Eindhoven, Nederländerna, håller på att utveckla ett DBS-system med en avancerad DBS-kabel med 40 individuella stimuleringspunkter. Detta avancerade system är konstruerat för att tillåta mer precis stimulering av det avsedda målet i hjärnan och kan eventuellt resultera i minskad behandlingstid och färre stimuleringsutlösta biverkningar.

De anställda i Eindhoven fortsätter arbetet med att få ut den här tekniken på marknaden. I framtiden kommer anläggningen att vara ett globalt centrum för forskning och utveckling för Medtronics Neuromodulering och komplettera vår befintliga FoU-verksamhet.

Medtronic och Sapiens SBS kommer att arbeta tillsammans med att slutföra produktutvecklingen för att kunna påbörja kliniska studier för att integrera dessa tekniker i en utökad portfölj med DBS-produkter inom ramen för Medtronics verksamhet med neuromodulering.

"Med det här förvärvet breddar vi vår ledande position med innovativ teknologi för neuromodulering som, tillsammans med vår omfattande portfölj med DBS-lösningar, kan komma att förändra hur läkare kan behandla patienter med neurodegenerativa sjukdomar som till exempel Parkinsons sjukdom och essentiell tremor", sa fil.dr. Lothar Krinke, vice VD och direktör för verksamheten med neuromodulering vid Medtronic.

"Sedan 2011 har de anställda hos Sapiens SBS arbetat för att utveckla ett avancerat system för djup hjärnstimulering", sa Jan Keltjens, VD för Sapiens SBS. "Vi är entusiastiska inför samgåendet med Medtronic och ser fram mot att tillsammans arbeta på att kunna erbjuda den här och andra nya tekniker och behandlingar till patienter runt om i världen som kan ha nytta av neuromodulering.." 

Medtronic har utvecklat och är ledande på området neuromodulering, dvs. riktad och reglerad avgivning av elektriska impulser och läkemedel till specifika målpunkter i nervsystemet. Företagets verksamhet inom neuromodulering omfattar implanterbar neurostimulering och system för riktad läkemedelsadministrering för hantering av kronisk smärta, olika former av rörelserubbningar, spasticitet och urologiska och gastrointestinala störningar. Medtronic är pionjärer inom DBS och mer än 115 000 patienter i hela världen har genomgått Medtronics DBS -behandling, som för närvarande är godkänd på många platser runt om i världen inklusive Europa och USA, för behandling av invalidiserande symtom på essentiell tremor, långt framskriden Parkinsons sjukdom och kronisk svårbehandlad primär dystoni, och i USA har fått ett HDE-godkännande (Humanitarian Device Exemption). I Europa, Kanada och Australien är DBS-behandling godkänd för behandling av refraktär epilepsi. DBS är också godkänd för behandling av svåra, behandlingsresistenta tvångssyndrom i EU, Australien och USA enligt ett HDE-godkännande.

Transaktionen förväntas uppfylla Medtronics långsiktiga finansiella mål och påverkar inte intäkterna under räkenskapsåret 2015.

Om Sapiens SBS

 Sapiens SBS med kontor i Eindhoven, Nederländerna, grundades 2011 av Sjaak Deckers, Hubert Martens och Michel Decré. Företaget är en avknoppning från Philips och backas upp av Wellington Partners, Edmond de Rothschild Investment Partners, Life Sciences Partners (LSP), the Wellcome Trust, INKEF Capital och Gilde Healthcare.

Om Medtronic

Medtronic, Inc. (www.medtronic.com), med huvudkontor i Minneapolis, Minnesota, är världsledande inom medicinteknik – lindrar smärta, återställer hälsan och förlänger livet för miljontals människor runt om i världen.

I det här pressmeddelandet förekommer framåtblickande uttalanden som innebär risker och ovisshet. I sådana framåtblickande uttalanden ingår förväntningar om vinster för Medtronics verksamhet som ett resultat av genomförandet av förvärvet av Sapiens SBS. Uttalandet att förvärvet av Sapiens SBS förväntas uppfylla Medtronics långsiktiga finansiella mål och inte påverka resultatprognosen för räkenskapsåret 2015 utgör ingen vinstprognos och ska inte tolkas som att vinsten per aktie under innevarande räkenskapsperiod nödvändigtvis kommer att vara lika stor som eller större än vinsten under föregående räkenskapsperiod. Uttalandena i det här meddelandet baseras på aktuella förväntningar och är föremål för vissa risker och osäkerheter som skulle kunna orsaka att de faktiska resultaten i hög grad skiljer sig från de som beskrivs i de framåtblickande uttalandena, inbegripet risker i samband med integreringen av Sapiens SBS verksamhet i Medtronics, de förväntade framtida vinsterna (inklusive kostnadsbesparingar och andra synergieffekter) som resulterar från förvärvet av Sapiens SBS eller att sådana vinster kanske inte fullt ur förverkligas eller tar längre tid att förverkliga än väntat, svårigheter och förseningar förbundna med utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning av medicinska produkter och tjänster, statlig reglering, allmänna ekonomiska villkor och andra risker och ovissheter som angivits i Medtronics periodiska rapporter registrerade hos Securities and Exchange Commission inklusive, men inte begränsat till, Medtronics årsredovisning på formulär 10-K för året som slutade den 25 april 2014. De faktiska resultaten kan skilja sig avsevärt från de förväntade resultaten. Medtronic frånsäger sig alla skyldigheter att uppdatera eller revidera uttalanden i detta pressmeddelande utifrån ny information, framtida händelser eller annat.


Medtronic är ett ledande internationellt företag inom medicinsk teknik. Vi utvecklar medicintekniska produkter och behandlingar för att hjälpa patienter och förbättra deras livskvalitet