Skip to main content

Medtronic inleder en ny studie kring behandling av hjärtflimmer

Pressmeddelande   •   Jan 06, 2014 15:48 CET

Medtronic har nyligen inlett en större klinisk studie med syfte att studera effektiviteten i behandling av hjärtflimmer med så kallad ablationskateter. Studien fokuserar på patienter som lider av ihållande förmaksflimmer. Dessa patienter har ofta invalidiserande symptom och löper ökad risk för stroke, längre sjukhusvistelse, och försämrad livskvalitet.

350 patienter med symptom på ihållande förmaksflimmer kommer att delta i studien, som genomförs vid 40 sjukhus runt om i USA, Kanada och Europa. De berörda patienterna får ingen effekt av traditionell medicinering och Medtronic förväntar sig att den kliniska studien kommer att visa att kateter ablation är ett bra och säkert sätt att behandla ihållande förmaksflimmer. På så vis kommer metoden i framtiden inte längre vara reserverad enbart för lindrigare former av förmaksflimmer (paroxysmal förmaksflimmer).

Medtronics ablationskateter (Medtronic Phased RF System) består av en generator och ett flertal elektroder, som sitter på rad i en cirkelformad ablationskateter. Generatorn sprider värmeenergi genom elektroderna vilket slår ut de oönskade elektriska impulserna i hjärtvävnaden, som orsakar hjärtflimret. Sedan 2009 har mer än 20.000 patienter i 26 länder behandlats med kateter ablation.

För mer information finns det amerikanska pressmeddelandet bifogat som pdf och word dokument här nedan.

Medtronic är ett ledande internationellt företag inom medicinsk teknik. Vi utvecklar medicintekniska produkter och behandlingar för att hjälpa patienter och förbättra deras livskvalitet