Skip to main content

MEDTRONIC SURETUNE™3 CE-MÄRKS FÖR BEHANDLING MED DJUP HJÄRNSTIMULERING

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2017 09:47 CEST

SureTune™3 hjälper läkare att fatta beslut om hur patientens DBS-behandling ska programmeras

MEDTRONIC SURETUNE™3 CE-MÄRKS FÖR

BEHANDLING MED DJUP HJÄRNSTIMULERING

Uppgifterna presenterades vid det möte som hålls vart fjärde år och som var det 17:e i ordningen för World Society for Stereotactic and Functional Neurosurgery i Berlin

DUBLIN och BERLIN – 28 juni 2017 – Medtronic plc (NYSE: MDT) tillkännagav idag att man har erhållit godkännande för CE-märkning (Conformité Européenne) för programvaran SureTune™3 för djup hjärnstimulering (DBS). SureTune3 tillhandahåller patientspecifik visualisering av elektrodens position och stimulerad volym av neural aktivering som hjälper läkare att fatta beslut om hur patientens DBS-behandling ska programmeras – eller finjusteras.

Medtronics DBS-behandling är godkänd för CE-märkning för sjukdomar som Parkinsons och behandlar symtom som skakningar via en kirurgiskt implanterad medicinsk enhet som liknar en pacemaker, som avger milda elektriska pulser till exakt utvalda områden i hjärnan. Elektrostimulering av dessa områden normaliserar de hjärnkretsar som kontrollerar symtomen. Fler än 10 miljoner människor över hela världen lever med Parkinsons sjukdom.[i]

SureTune3 strömlinjeformar läkarens arbetsflöde och medför att kirurgisk planeringsinformation från StealthStation™ kan importeras. SureTune3 innehåller också en deformerbar 3D-atlas som låter läkare mer exakt definiera anatomiska strukturer eller det exakta område i hjärnan som måste stimuleras för att lindra symtom. SureTune3-systemet är fullt nedladdningsbart med möjlighet att arbeta över en sjukhusserver så att kliniska multidisciplinära team kan föra ett flexibelt samarbete. SureTune3 är ännu inte godkänt i USA.

Uppgifter om SureTune3 presenterades idag av professor Jens Volkmann, MD, PhD, FEAN, ordförande för och professor i neurologi vid University Clinic of Würzburg under World Society for Stereotactic and Functional Neurosurgery Meeting som för närvarande äger rum i Berlin i Tyskland. På kongressen förklarade han hur SureTune3 hjälper hans team med patienthantering. ”Med SureTune3 kan jag integrera alla patientuppgifter – både för planering och procedurer – vilket möjliggör en personligare hantering av varje fall”, säger professor Volkmann. ”Den förbättrade programvaran medför att jag kan visualisera varje DBS-patients stimuleringsinställningar på ett korrekt sätt.” Med denna metod utgör den kliniska programmeringen, den patientspecifika visualiseringen av stimulerad volym neural aktivering och den stereotaktiska planeringen ett integrerat arbetsflöde. Professor Volkmann presenterade även forskning där SureTune3 har tillämpats och som kan ge vidare insikter i hur statistiska kartor för neural aktivering kan användas.

Medtronics DBS-behandling har godkänts för CE-märkning för Parkinsons sjukdom, dystoni, essentiell tremor, OCD och epilepsi och är den enda DBS-kompletta portföljen som, under specifika förhållanden, är MR-villkorad för helkroppstillämpning och kan lämnas på under en MRT-undersökning.2

”SureTunes senaste innovationer tar Medtronics DBS-lösning till nästa nivå: vi har nått längre än våra tidigare innovationer för MR-villkorade enheter och längre än stimuleringsfältets standardvisualisering”, säger Brett Wall, senior vice president och president för hjärnterapiavdelningen som ingår i Medtronic-gruppen för återställande behandlingar. ”Medtronic har banat vägen inom DBS-behandling i över 30 år och kommer fortsätta att utforska och utveckla nya innovationer för de patienter och läkare som förlitar sig på dem.”

Om Medtronics DBS-behandling
Vid DBS-behandling används en kirurgiskt implanterad medicinsk enhet som liknar en pacemaker, som avger milda elektriska pulser till exakt utvalda områden i hjärnan för att minska några av de mest invalidiserande motoriska symtomen associerade med Parkinsons sjukdom som skakningar, stelhet och rörelsesvårigheter. Medtronics DBS-kompletta portfölj är den första som godkänts för helkroppsundersökningar med MRT under särskilda förhållanden. 2 Sedan 1997 har fler än 150 000 Medtronic DBS-enheter implanterats runt om i världen.

DBS-terapi är för närvarande godkänt på många platser runt om i världen, inklusive i Europa och i USA, för behandling av invalidiserande symtom på essentiell tremor och nyligen och sedan långt tillbaka diagnostiserad Parkinsons sjukdom. Enligt ett s.k. HDE-godkännande (Humanitarian Device Exemption) kan behandlingen i USA även tillämpas för behandling av kronisk, svårbehandlad primär dystoni. I Europa, Kanada och Australien är DBS-behandling godkänt för behandling av refraktär epilepsi. DBS-behandling är också godkänt för behandling av svåra, behandlingsresistenta tvångssyndrom i EU och i Australien och i USA under ett HDE-godkännande.

[i]. Parkinson’s Disease Foundation: ”Who has Parkinson’s?” Tillgänglig på: http://www.pdf.org/parkinson_statistics. Åtkomstdatum: 21 juni 2017.

2. Medtronic: MRI guidelines for Medtronic deep brain stimulation systems. Tillgänglig på: http://manuals.medtronic.com/wcm/groups/mdtcom_sg/@emanuals/@era/@neuro/documents/documents/contrib_228155.pdf. Åtkomstdatum: 21 juni 2017.

Medtronic är ett ledande internationellt företag inom medicinsk teknik. Vi utvecklar medicintekniska produkter och behandlingar för att hjälpa patienter och förbättra deras livskvalitet