Skip to main content

Positiva nyheter för patienter med förträngning på aortaklaffen*

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2014 10:04 CEST

(*hjärtklaffen mellan huvudpulsådern (aorta) och vänster kammare)

Amerikansk studie visar att Medtronics CoreValve System för byte av aortaklaffen överträffar öppen hjärtkirurgi

Förträngning på aortaklaffen kallas aortastenos. Det är ett tillstånd då blodet får svårare att flöda från den vänstra kammaren ut i aorta. När blodet från hjärtat måste pressas igenom en förträngd aortaklaff ökar belastningen på hjärtat. Med tiden kan det leda till förtjockad hjärtvägg och allvarliga förslitningsskador på hjärtat.

Medtronic har utvecklat ett system för att sätta en ny hjärtklaff på plats via en tunn böjlig kateter. Systemet kallas CoreValve System. Metoden kräver mycket mindre ingrepp än traditionell kirurgi. CoreValve System är det första och enda klaffsystemet (med transkateter) som visar resultat som överträffar byte av aortaklaffen med hjälp av öppen hjärtkirurgi.

För vissa patienter med förträngning på aortaklaffen är kirurgiska ingrepp riskabelt. Därför är resultaten av den amerikanska studien mycket glädjande.

I den amerikanska studien (CoreValve U.S. Pivotal Trial) utvärderades patienter med svår aortastenos, som bedöms ha en ökad risk vid kirurgisk klaffkirurgi. Resultaten presenterades vid ett möte på American College of Cardiology (ACC) i slutet av mars och publicerades samtidigt i The New England Journal of Medicine.

CoreValve godkändes av FDA i USA i januari 2014 för patienter som anses vara för sjuka för att genomgå en operation.

Läs mer om resultaten av den amerikanska studien här (på engelska).

Medtronic är ett ledande internationellt företag inom medicinsk teknik. Vi utvecklar medicintekniska produkter och behandlingar för att hjälpa patienter och förbättra deras livskvalitet

Bifogade filer

PDF-dokument