Skip to main content

Ändring i Mekonomens ledning

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2007 08:46 CET

Casper Seifert lämnar sitt uppdrag som CFO i Mekonomen AB. Båda parter har kommit överens om att förändringen gäller från och med den 19 februari 2007.
Casper Seifert ersätts av Bo Rutberg 55 år, som blir tf CFO. Bo Rutberg har bland annat varit ekonomidirektör och koncerncontroller på SAS och tidigare även erfarenhet från Atlas Copco.
För ytterligare information kontakta:
VD Håkan Lundstedt Mekonomen AB, tel 08-464 00 10 eller mobil 070-566 87 40


Mekonomen AB (publ), org. nr 556392-1971
Box 6077, 141 06 Kungens Kurva.
Telefon: +46 (0)8-464 00 00, Fax: +46 (0)8-464 00 66


Mekonomen är en bildelskedja med egen grossistverksamhet och ett rikstäckande butiksnät bestående av egna och samarbetande butiker i Sverige, Norge och Danmark. Koncernens omsättning utgörs i huvudsak av försäljning till verkstäder och bilägare via egna butiker samt grossistförsäljning till samarbetande butiker. Mekonomen är noterat på den Nordiska Börsens lista över medelstora bolag.

www.mekonomen.se