Skip to main content

Beslut vid Mekonomens extra bolagsstämma 25 februari 2011

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2011 15:22 CET

Bolagsstämman har beslutat om nyemission av 1 945 783 aktier, medförande en ökning av bolagets aktiekapital med 4 864 457,50 kronor. Ökningen motsvarar en utspädning av aktiekapitalet om 5,9 procent. Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer Otto Olsen Invest AS. Som betalning för de

1 945 783 nyemitterade aktierna skall Otto Olsen Invest AS, vid teckning, tillskjuta 43 487 aktier i A/S Sørensen og Balchen. Teckning av aktierna skall ske senast den 15 augusti 2011.

Mekonomen har, som pressmeddelats den 27 januari 2011, träffat avtal med Otto Olsen Invest AS om förvärv av samtliga 75 920 aktier i det norska bolaget A/S Sørensen og Balchen. Köpeskillingen för sagda aktier skall till viss del betalas kontant med 272 975 000 norska kronor och till resterande del med 1 945 783 aktier i Mekonomen.

Den av bolagsstämman beslutade apportemissionen är ett led i förvärvet av aktierna i A/S Sørensen og Balchen och syftet med apportemissionen är att bolaget skall kunna fullgöra sin skyldighet att erlägga köpeskilling enligt vad som här beskrivits.

Beslutet om apportemission är villkorat av att förvärvet genomförs och att Mekonomen tillträder samtliga aktier i A/S Sørensen og Balchen.

För ytterligare information kontakta:
Håkan Lundstedt, Vd och koncernchef Mekonomen AB, 08-464 00 00
Fredrik Persson, Styrelseordförande Mekonomen AB, 08-701 61 00

Mekonomen AB (publ), org. nr 556392-1971
Box 6077, 141 06 Kungens Kurva.
Telefon: +46 (0)8-464 00 00, Fax: +46 (0)8-464 00 66

Mekonomen gör BilLivet enklare. Det gör vi genom ett brett och lättillgängligt utbud av prisvärda och innovativa lösningar och produkter för konsumenter och företag. Vi är Skandinaviens ledande bildelskedja med egen grossistverk­samhet, mer än 200 butiker och mer än 1000 verkstäder vilka arbetar under Mekonomens varumärke.