Skip to main content

Delårsrapport januari - juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2003 11:15 CEST

· Rörelsens intäkter för första halvåret ökade med 54,4 procent till 911,2 (590,3) Mkr

· Rörelseresultatet ökade med 35,9 procent till 82,2 (60,5) Mkr

· Rörelsemarginalen uppgick till 9,0 (10,3) procent

· Resultat efter finansnetto uppgick till 67,1 (61,5) Mkr.
Valutaeffekt har påverkat resultatet med -13,3 (3,8) Mkr

· Periodens resultat uppgick till 43,5 (42,3) Mkr

· Vinst per aktie efter full utspädning uppgick till 2,87 (2,81) kr, efter split 2:1 den 5 juni 2003

För ytterligare information, se mekonomen.se

Frågor besvaras av VD Owe Andersson,
telefon 08-464 00 80, mobil 070-534 95 70 owe.andersson@mekonomen.se